Til hovedinnhold

Samling for tillitsvalgte.

Samling for HTV(hovedtillitsvalgte) i alle avtaleområder, og TV(tillitsvalgte) i avtaleområder som ikke har HTV (Virke, PBL, FUS, KA, NHO m fl)

16.09.2020
Sist oppdatert: 16.09.2020

Sted: Quality Airport Hotel Stavanger, Sola

Tid: 04. – 05.november 2020

Dag1-04.november
Oppstart kl. 09.45 med noe å spise - dagen avslutter kl. 15.30

Dag 2-05.november
Program: Pensjon v/Steinar Fuglevåg, Fagforbundet og Torgils Milde, KLP, utfordringer og motivasjon for tillitsvalgte v/Bedriftshelsetjenesten, tema/ønsker for samlingene i 2021, kompetansekrav/kompetanseplaner, tillitsvalgtes time.
Det tas forbehold om endringer i programmet.


Foreningens egenandel kr. 2 600,- pr deltaker. Dersom foreningen ønsker å dekke overnatting og middag for de som har kortere reisevei enn 1,5 time hver vei ber vi om bekreftelse på dette. Det kommer da et tillegg på kr. 1 300,-.

Påmeldingsfrist 05.oktober via link på vår hjemmeside: https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/rogaland/


Spørsmål til tillitsvalgtes time leveres inn på forhånd til Anita Dregelid på mail anita.dregelid@fagforbundet.no

og merk det med «Tillitsvalgtes time».


Reiseutgifter dekkes.

Pga koronasituasjonen, smittevern og belastning på kollektivtrafikken er det ønskelig at de som har mulighet kjører egen bil.

 

Les PDF fil.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?