Til hovedinnhold

Webinar for tillitsvalgte. Vanskelige personalsaker

Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

04.11.2020
Sist oppdatert: 17.11.2020

Webinar om juss og krav til saksbehandlingen

Juridiske sider ved behandlingen av vanskelige personalsaker

Enkel påmelding:
Send navn og epostadresse til: britt-elin.strandli@fagakademiet.no 

Det blir god mulighet til dialog underveis og deltakerne kan sende inn spørsmål på forhånd om ønskelig.


Evt. spørsmål til webinaret kan rettes direkte til Sigurd Inge Vardøy ; mobil 918 72 664, eller epost til siv@fagakademiet.no 


Tidspunkt: Webinaret starter kl 09 og varer til 13 begge dager

Formål

Vi ønsker å gjøre deltakerne tryggere på de juridiske spørsmålene som oppstår når man skal håndtere en vanskelig personalsak. Kurset har et løsningsorientert fokus.

 For hvem/målgruppe

Først og fremst ansatte innen HR/personal, ledere og tillitsvalgte i offentlig sektor, men dette webinaret er åpent for alle medlemmer i Fagforbundet avd 469 Rogaland Fylke

Innhold:

 Innledning

 • Juridiske sider ved behandling av personalsaker generelt
 • Hva kjennetegner en vanskelig personalsak?
 • Kort om reglene rundt ansettelse
 • Arbeidsavtalens betydning
 • Strategi og strategitenkning

Arbeidsgivers styringsrett

 • Innledning om styringsretten
 • Arbeidsgivers handlingsrom – hva kan arbeidsgiver gjøre/ikke gjøre med hjemmel i styringsretten?
 • Nærmere om grensene for styringsretten som restkompetanse


Endring av arbeidsoppgaver og arbeidstid

 • Hvor langt kan arbeidsgiver gå når det gjelder endring i arbeidsoppgaver?
 • Gjennomgang av "Nøkk-dommen"
 • Endring i arbeidstid og -sted med bakgrunn i blant annet "Seinvaktdommen"
 • Endringsoppsigelse

Vanskelige situasjoner

 • Lav arbeidsprestasjon (tempo/kvalitet)
 • Saker om trakassering; herunder begrepet "mobbing"
 • Fravær og skoft
 • Fravær som følge av sykdom, herunder oppfølging av sykmeldte
 • Rus og rusproblematikk
 • Varslingssaker
 • Ytringer i det offentlige rom

Krav til saksbehandling

 • Saksbehandling og formkrav
 • Forvaltningslovens regler
 • Krav som følger av arbeidsmiljølovgivningen
 • Kontradiksjon og forutberegnelighet
 • Dokumentasjon og bevis
 • "Møtedokumentasjon"

Sanksjonering

 • Strategi
 • Bruk av advarsel
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Suspensjon
 • Saksbehandlingen i tilknytning til sanksjonsbruken
 • Arbeidstakers egenoppsigelse

Vanskelige personalsaker pdf

Enkel påmelding:

Send navn og epostadresse til: britt-elin.strandli@fagakademiet.no 

 Det blir god mulighet til dialog underveis og deltakerne kan sende inn spørsmål på forhånd om ønskelig.

 

 Evt. spørsmål til webinaret kan rettes direkte til Sigurd Inge Vardøy – mobil 918 72 664, eller epost til siv@fagakademiet.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?