Til hovedinnhold

Enighet i kommuneoppgjøret

Like etter midnatt 1. mai ble LO Kommune enige med KS om en avtale i lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Dette er et godt lønnsoppgjør for LO Kommunes medlemmer. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune og leder av Fagforbundet.

02.05.2019
Sist oppdatert: 02.05.2019

Lønnsoppgjøret gir økt likelønn og bedre uttelling for kompetanse Lønnsoppgjøret for de ansatte i kommunene sikrer
Fagforbundets medlemmer kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god kompetanse. Resultatet er i tråd med
Fagforbundets krav.
Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der partene vanligvis bare forhandler om lønnstillegg. Fagforbundet er en del av LO
Kommune, som forhandlet for i underkant av 200 000 medlemmer i Kommune-Norge.

Her er viktige resultater av oppgjøret:
 Likelønnsprofilen innebærer at kvinners andel av menns lønn øker.
 Oppgjøret gjør at kompetanseheving og utdanning gir mer uttelling.
 Fagarbeidere og universitets- og høgskoleutdannede får et lønnsløft.
 Det er solide opprykk for dem med lengst ansiennitet.
 En god løsning for endret, offentlig tjenestepensjon.
 Lærlinger i kommunesektoren skal nå tjene opp pensjon.

Du finner mer informasjon på fagforbundet.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?