Til hovedinnhold

Medlemsmøte Fagforbundet

Innkalling til medlemsmøte for ansatte i Karmøy kommune. Valg av hovedtillitsvalgt

06.09.2019
Sist oppdatert: 14.04.2021

Sted: Karmøy Rådhus

Tid: 2.12.19 kl 18.00

 

Det skal foretas valg av frikjøpt hovedtillitsvalgt i 70% stilling og perioden en velges for er

01.03.20 – 31.12.21

En del av oppgave bildet til en hovedtillitsvalgt er å arbeide for tillitsvalgte og medlemmene i
henhold til Hovedavtalen med KS på tvers av seksjonene i kommunen.


 Det er lærerikt, interessant og krevende å være hovedtillitsvalgt.- krever en del opplæring,
samt at en må være selvlært.
 Den som blir valgt må regne med en god del uregelmessig arbeidstid og møtevirksomhet
utenom vanlig arbeidstid. (har fleksibel arbeidstid)
 En god del reisevirksomhet
 Det er ønskelig med erfaring fra tillitsvalgtarbeid, men nødvendig opplæring blir gitt til den
som blir valgt.
 Må ha interesse for fagpolitikk. Hovedtillitsvalgte er ofte involvert i saker mot det politiske
systemet.

Marianne Bergli, som sitter i vervet i dag stiller til gjenvalg, men alle yrkesaktive medlemmer i
Fagforbundet Karmøy, ansatt hos Karmøy kommune kan foreslås, eller søke det ledige vervet
Det vil bli foretatt valg blant alle forslag som er kommet inn til medlemsmøtet, og det er fremmøtte
medlemmer som foretar valget.
Det vil ikke være mulig å forhåndsstemme eller levere stemme med andre.

Det presiseres:
Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet Karmøy ansatt hos Karmøy kommune kan søke og
har forslagsrett og stemmerett på medlemsmøte som velger hovedtillitsvalgt.
De som foreslås må være forespurt og ha bekreftet at de er aktuelle kandidater.
Eventuelle forslag på kandidater kan sendes leder i forkant, eller overleveres på medlemsmøte hvor
valget skal foretas.
Nærmere opplysninger om vervet som hovedtillitsvalgt kan du få ved henvendelse til leder på
fagforbundet.karmoy@karmoy.kommune.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?