Til hovedinnhold

Kunne du tenke deg å bli hovedtillitsvalgt?

Valg av to hovedtillitsvalgte for perioden  01.01.21- 31.12.22

19.09.2020
Sist oppdatert: 14.04.2021

 

Det er igjen tid for valg av hovedtillitsvalgt og for kommende periode er det to frikjøpte verv som står på valg. 

Tor Egil Nymann og Cathrine T. Hansen besitter disse vervene i dag. De jobber henholdsvis opp mot avdelingen for samferdsel og teknisk, og helse og sosialsektoren. 

Cathrine stiller til gjenvalg, Tor Egil ønsker ikke gjenvalg.

Begge vervene er 100% frikjøp fra arbeidsgiver og fagforbundet er din arbeidsgiver i den perioden du velges inn som hovedtillitsvalgt.

 

Kriterier for å kunne stille til valg:

Alle yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet Karmøy ansatt hos Karmøy kommune kan søke vervene.

De samme har også forslagsrett og stemmerett den dagen som en skal velge hovedtillitsvalgt.

De som foreslås må være forespurt og ha bekreftet at de er aktuelle kandidater.

Eventuelle forslag på kandidater må sendes leder innen 21.10

Kandidater må ha stor evne til samarbeid, og det jobbes mye med lov og avtaleverk, så evne til å tilegne seg informasjon er også viktig. 

Nærmere opplysninger om vervet som hovedtillitsvalgt kan du få ved henvendelse til leder på fagforbundet.karmoy@karmoy.kommune.no

 

Er dette noe du kan tenke deg? JA da håper vi du sender inn din «søknad» i dag.

 

Til orientering:

Det vil i år bli valg på en litt annen måte – grunnet koronasituasjonen.

Valg dagen 28.10 vil vi ha åpent på HTV kontoret  mellom klokken 10:00 – 18:00 og du som medlem kan komme inn dit og gi din stemme til de du ønsker skal være dine hovedtillitsvalgte i den neste to års perioden.

 
 
 
 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?