Til hovedinnhold

Det er tid for å søke om stipend

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon

13.10.2020
Sist oppdatert: 13.10.2020

Det kan søkes om støtte etter følgende punkter og retningslinjer.

  • Utdanning ved universitet og høgskoler
  • Etter- og videreutdanning på ulike utdanningsnivåer
  • Praksiskandidatopplæring
  • Yrkesfaglige kurs


De forskjellige utdanningene deles inn i to kategorier.

Kategori 1:
Dekker pkt. som går på utdanning ved universitet og høgskoler, etter- og videreutdanning, samt praksiskandidatopplæring.
Det kan søkes om støtte inntil kr. 6000,- pr. studieår i denne kategorien,

Kategori 2:
Kurs i regi av fagforbundet (fagkurs), kan søkes om dekning for inntil 1750,-
(ifr. Styrevedtak) Det kan søkes stipend for hvert kalenderår.
Kurs med kostnader under kr 1750,- dekkes hele kostnaden.

Søkere som ikke er tildelt stipend tidligere, blir prioritert først

Utgifter som tas i betraktning når størrelsen på stipendet skal fastsettes:

  • Kursavgifter/semesteravgift
  • Utgifter til litteratur, bøker
  • Reiseutgifter (for reiser ut over Haugalandet)

Søknad må fremmes før utdanningen er avsluttet. For utdanningen som avsluttes med
eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

  • Kopi av bekreftet studieplass/kursdeltakelse
  • Innvilget/avslag stipendsøknad hos arbeidsgiver
  • Dokumentasjon på utgifter legges ved søknaden.

Søknadsskjema ligges på hjemmesiden til fagforbundet Karmøy og facebook siden våres
SØKNADSFRIST: 1. MAI OG 1. NOVEMBER

Søknad sendes: Fagforbundet Karmøy
Rårlhuset, postboks I 67
4291 KOPERVIK

 

Søknadsskjema finner du her:

 
 
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?