Til hovedinnhold

Kandidater til hovedtillitsvalgtvervet

Onsdag 28.10.20 skal vi velge hvem som skal være hovedtillitsvalgt de neste to årene. Her kommer en presentasjon av de tre kandidatene

24.10.2020
Sist oppdatert: 24.10.2020

Astrid Behrends:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="75432" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}


Jobber i Karmøy kommune som renholdsoperatør i eiendomsavdelingen, teknisk etat.

Hun har i voksen alder tatt fagbrev innen renholdsfaget og med det vist at det fint går an å skolere seg også i voksen alder. I tillegg har hun deltatt på tillitsvalgt skolering gjennom fagforbundet.
Astrid har hatt verv i fagforbundet som kasserer over et par år nå, et verv som hun gjør en god jobb i og trives godt med.
Hun er tydelig, engasjert og en dame med «ben i nesen». Hun er sosial, lytter til folk og liker å ha ting ryddig og ordentlig rundt seg. Hennes motivasjon for å gå inn i vervet er å være til støtte for og hjelpe medlemmene, liker å jobbe for rettferdighet.

 

{insert_ep_object class="left" style="float: left;" templateName="image_half" profileId="" imageId="75433" description1="" description2="" align="left" href="" type="imageTemplate"}

Gro Kristin Huus:

 

Jobber i Karmøy kommune som konsulent i oppvekst og kultur etaten, i forhold til drift og utvikling. Gro Kristin har vært med oss i Fagforbundet i mange år som medlem, og de siste årene som et av medlemmene i valg komiteen. Hun er en dame som liker godt å holde seg faglig oppdatert og du finner henne stadig på «skolebenken» for å lære mer. Har blant annet tatt fag innen veiledning.
Hun trives veldig godt å være i jobb/verv hvor hun får være i kontakt med mennesker, samt drive med veiledning, utvikling og samarbeid. Har vært i mange prosesser sammen med arbeidsgiver og tillitsvalgte og har god erfaring med denne type samarbeid.
Motivasjonen for å gå inn i vervet er å bistå medlemmene på en god måte og være den
rause, lyttende og veiledende tillitsvalgt som medlemmene trenger. Hun har stor arbeidskapasitet. Styret har innstilt Gro Kristin som en av kandidatene til vervet.

 

 

 

 

 

 

Cathrine T. Hansen:

{insert_ep_object class="right" style="float: right;" templateName="image_half" profileId="" imageId="75431" description1="" description2="" align="right" href="" type="imageTemplate"}


Har hatt verv som hovedtillitsvalgt i 5,5 år og står for stabiliteten som vi trenger i blant våre hovedtillitsvalgte.
Hennes motivasjon for å fortsette er like god som før, hun har gjort mange erfaringer som er viktig å ha i tiden fremover.
Cathrine er sosial, utadvendt og har lett for å skape gode relasjoner til andre mennesker.
Hun har et helhetlig overblikks bilde av Karmøy kommune som arbeidsgiver. Har høy
arbeidskapasitet. Styret har innstilt Cathrine som en av kandidatene til vervet.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?