Til hovedinnhold

Årsmøte 2023

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo ønsker velkommen til Årsmøte

26.01.2014
Sist oppdatert: 23.01.2023

Dato: 26. januar 2023

Tid: Årsmøte starter klokken 17:00. Dørene åpner klokken 16:00, og det er enkel servering for påmeldte fra 16:30

Sted: Røde Kors, Hausmanns gate 7, 0186 Oslo

 

Saker til årsmøte
Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet skal være innsendt fagforeningen innen 3. januar 2023 iht varsel, og vil bli behandlet under inkomne forslag. 

 

Innspill til valgkomiteen 
Det vises til tidligere utsendt informasjon om valget. Innspill til valgkomiteen kan sendes valgkomiteens leder pr e-post:
palfuglseth.tautra@bgo.oslo.kommune.no

 

Innkalling og dagsorden
Varsel om årsmøte ble sendt 20. desember 2022 til alle våre medlemmer på den e-post adressen som medlemmet har registret seg med i Fagforbundets medlemsregister.

Innkalling og dagsorden sendes ut til alle våre medlemmer pr e-post og sms på den adressen og telefonnummeret som medlemmet har registret seg med i Fagforbundets medlemsregister senest 7 dager før årsmøtet. Innkalling og dagsorden legges ut på våre nettsider innen 19. januar 2023.

Endre din kontaktinformasjon på Fagforbundets medlemsportal her

 

Saksdokumenter
Saksdokumentene legges ut på våre nettsider 19. januar 2023.

Saksdokumentene vil også være tilgjengelig 1 time før årsmøte i møtelokalet.

Lenke til de elektroniske saksdokumentene sendes ut pr e-post til alle som er registrert på årsmøtet.

Registrering/matservering
For enkel matservering må du registrere deg ved å melde deg på arrangementet. Frist for registrering/ påmelding er 20. januar 2023

Du kan melde deg på arrangementet her

 

Sakspairer 

Du må selv laste ned saksdokumentene. Du finner disse ved å trykke på saker som har rød farge

 

Saksliste

 1. Åpning
  • Politisk apell
  • Markering av jubilanter
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Konstituering
  • a. Valg av dirigent
  • b. Valg av referent
  • c. Valg av to til å godkjenne årsmøtets protokoll
  • d. Tellekorps
 4. Beretning 2022
 5. Regnskap 2022
 6. Handlingsplan 2023
 7. Innkomne forslag
 8. Budsjettforslag 2023
 9. Valg

 

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på e-post: post@fagforbundet061.no

 

VEL MØTT

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?