Til hovedinnhold

Årsmøtet 2018 ga klare styringssignaler

Årsmøter for Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo ble avholdt på Røde Kors konferansesenter den 25.01.2018.

16.02.2018
Sist oppdatert: 24.05.2019

Årsmøter for Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo ble avholdt på Røde Kors konferansesenter den 25.01.2018.

Tidligere fylkesleder Mari Sanden ble valgt som dirigent og ledet møtet.

Sakene som ble lagt frem for årsmøte ble behandlet og flere tok ordet til sakene. Les mer i protokollen som er vedlagt.

 

Handlingsplanen gav klare signaler om aktivitet for 2018

Handlingsplanen gav klare signaler for styret for 2018. Blant annet at de virksomhetene som fagforeningen har medlemmer i satser på fagarbeidere i en mye større utstrekning enn det man har sett. Omgjøring av stillinger fra fagarbeider til høyskole, har blitt det eneste svaret hos de fleste arbeidsgivere, fagforeningen vil legge press på at virksomhetene i større grad arbeider med kompetanseutviklende tiltak for alle yrkesgrupper, målrettet og kraftfullt.

Hele og Faste stillinger

Hele og faste stillinger i pleie- og omsorgssektoren ble vedtatt en uttalelse på, og som et signal på at våre medlemmer i deltidsstillinger ender opp som arbeidende fattige. Uten muligheter til å kjøpe seg bolig eller å delta i det ordinære arbeidslivet da de hele tiden må jage etter ekstravakter. Dette rammer spesielt fagarbeidere og ansatte uten formell kompetanse, det er nærmest umulig for nyutdannede helsefagarbeidere å få fast og hel stilling. Noe som sender svært uheldige signaler til de som kunne tenke seg å ta helsefagarbeiderutdannelsen.

Sympatistreik for medlemmer i NHO/Spekter

Videre vedtok årsmøtet å sende ut et signal til alle våre kamerater i Fagforbundet – et signal om hjelp til våre medlemmer i kommersiell sektor som har tariffavtaler det nærmest begynner å bli umulig å streike for å forbedre. Av den grunn at grunnbemanningen er alt for lav, så liv og helse vil bli i fare dersom/når det bryter ut en streik i tariffområdene, dette gjelder spesielt for virksomheter innenfor NHO og Spekter.  Årsmøtet ytret ønske om rask behandling av sympatistreiker for å kunne legge press på arbeidsgiver.

 

{insert_ep_object class="" title="" alt="" vspace="" hspace="" width="350" imageId="67451" type="image"}

Leder Siri Follerås åpnet møtet.

 

{insert_ep_object class="" title="" alt="" vspace="" hspace="" width="350" imageId="67452" type="image"}

Avtroppende leder av Yrkesseksjonen Helse og Sosial oppsumerte

fagforeningens yrkesfaglige arbeid.

 

{insert_ep_object class="" title="" alt="" vspace="" hspace="" width="350" imageId="67453" type="image"}

Valgkomiteens leder Pål Tautra innstilte nytt sammensatt styre for

årsmøte på vegne av valgkomiteen.

{insert_ep_object class="" title="" alt="" vspace="" hspace="" width="350" imageId="67454" type="image"}

Mange hadde funnet veien til årsmøtet på

Røde Kors konferansesenter.

 

Informasjon om det nye styret finner du her:

http://avd061.fagforbundet.no/kontakt/

 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?