Til hovedinnhold

I strid med lovens intensjon

Deltidsansatte blir straffet om de nærmer seg grensen for å kunne fremsette krav om utvidelse av stilling.

04.04.2018
Sist oppdatert: 21.02.2019

Bilde viser vaktbok i en kommunal virksomhet i Oslo, der det er blitt markert hvilke deltidsansatte som ikke lenger skal ha vakter. (Bilde er sladdet for personopplysninger) Dette er blitt normalen og ikke avviket i vaktbøkene.

 

Arbeidsgiveres forvrengte syn på arbeidsmiljøloven

Vi i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo har 6500 yrkesaktive medlemmer i Oslos pleie- og omsorgstjenester. Vi har nærmere 200 tillitsvalgte i mangfoldige virksomheter innenfor kommunale, ideelle og kommersielle virksomheter. Vi ser en tydelig utvikling hvor arbeidsgivere forvrenger tolkninger av lovverket som i utgangspunktet var tenkt til å forhindre et løsarbeidersamfunn.

Kapitel 14 i arbeidsmiljøloven har viktige paragrafer som skal hindre at ansatte i årevis skal måtte jage etter vakter og midlertidige kontrakter. Men at de innen en gitt tidsfrist skal ansattes fast.

Det vi ser, er at arbeidsgiverne i veldig mange av virksomhetene, velger å ikke forlenge midlertidige kontrakter, eller gi ekstravakter i frykt for at virksomheten må ansatte disse fast. Stikk i strid med intensjonen til lovverket. Stikk i strid med virksomhetenes egne retningslinjer på dette området.

Det er en forvrengning av hele intensjonen på arbeidsmiljølovens bestemmelser for dette. Det er fraskrivelse av samfunnsansvar og en bedriftsøkonomisk forståelse antagelig hentet fra virksomhetenes egen nesetipp.

 

Linnea 26 år helsefagarbeider

«Linnea» er det typiske medlem fagforeningen er i kontakt med, hun jobber i en kommunal virksomhet i en 40% stilling som helsefagarbeider. Hun har hele det siste året arbeidet jevnt ekstravakter, nå nærmer det seg at hun kan kreve fast stilling etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. På mystisk vis ser hun at hun er oppført på listen over deltidsansatte som ikke lenger skal ha ekstravakter. Dette fordi virksomhetens ledelse har gitt signal til sine avdelingsledere at man ikke ønsker flere krav om utvidelse av stilling fra Fagforbundets medlemmer. En slik holdning til sine ansatte har blitt mer reglen enn unntaket i pleie- og omsorgen. Man ønsker ikke å satse på alle ansatte.

 

Det må endringer til

At det oppstår behov for ekstravakter og vikarer fra tid til annen i virksomheter, er vel de fleste enige om at ikke er til å unngå. Men om løsningen er å la de som er nederst på rangstigen forbli i klassen for arbeidende fattige, er hverken smart for samfunnet eller for virksomheten.

Det må satses på ansatte gjennom å tilby faste ansettelsesforhold, kompetanseheving og trygge arbeidsforhold. Som vikar/ekstravakt er du funnet kompetent til arbeidet du utfører, og det bør satses på kompetanseheving også for disse gruppene. For at vikarer og ekstravakter ikke skal bli en stor belastning for øvrige ansatte, bør arbeidsgiver sørge for å holde godt på de man har slik at de kan bli aktive bidragsytere mot bedre tjenester. Derfor må dagens misforståtte holdning til vikarer- og ekstravakter opphøre.

 

Satse på hele organisasjonen

Det må et større vidsyn til for å se alle i en organisasjon i sammenheng. Alle spiller en rolle for virksomheten. Vi i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo mener NOK er NOK! Det må bli slutt for virksomhetene å behandle vikarer- og deltidsansatte som annenrangs ansatte. Det må bli slutt på at virksomhetene slutter å gi ekstravakter og forlenge vikarkontrakter for å unngå krav om faste- og høyere stillinger. Vi mener det må satses på alle ansatte slik at kompetanseutvikling skjer for alle, og at ansatte som jobber ekstravakter- og vikariater blir med på denne utviklingen.

Dette vil gi bedre tjenester og mer kontinuitet i tjenestene til Oslos innbyggere, Og dette vil bidra til at ansatte ikke forblir i klassen: Arbeidende fattige!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?