Til hovedinnhold

Klubbarbeidet på Stovner

Klubben på Stovner har økt med nærmere 30 flere medlemmer hittil i år. Det jobbes godt og systematisk med rekrutteringsarbeidet i klubben på Stovner.

24.11.2018
Sist oppdatert: 24.05.2019

Stovnerklubbens systematiske klubbarbeid

Vi spurte klubbleder Dorthea Bråten: Hva er hemmeligheten til at Stovnerklubben har klart å rekruttere så mange nye medlemmer hittil i år?

Jeg har måttet endre mitt fokus, og høre på hva medlemmene i Bydel Stovner ønsker seg. Når jeg begynte som hovedtillitsvalgt, gikk jeg rundt og spurte medlemmer hva Fagforbundet kunne bli flinkere med. Videre prøvde klubben å gjennomføre det medlemmene ønsket seg, sier Dorthea.

Videre forteller Dorthea at stovnerklubben brukte meste parten av klubb budsjettet til å fokusere på medlemmene i pleie og omsorg sektoren. Vi har gitt sommer gaver og snart skal vi gi ut julegaver til medlemmer. Siden jeg var helt nyvalgt hovedtillitsvalgt, var jeg opptatt med å bli kjent med medlemmene på Stovner og være der for medlemmene når dem trengte Fagforbundet. Men dette har ikke alltid vært så enkelt, siden det har vært en del møter jeg måtte prioritere men jeg ordnet sånn at jeg kan møte dem seinere på kvelden. Men klubben har vært aktiv med å sørge for at alle arbeidsplassene i pleie og omsorg sektor har en plasstillitsvalgt. Vi har klart å få tillitsvalgt på alle arbeidsplasser unntatt et sted.

Plasstillitsvalgte har vært aktiv med å gi ut informasjon til ansatte og vise seg frem. Klubben har gitt dem en del oppgaver til å gjennomføre, siden vi er veldig opptatt med at ting skulle skje lavest mulig. Alle tillitsvalgte har vært veldig opptatt med at dem skulle verve inn de nye ansatte.

Vi har hatt plasstillitsvalgt møter annen hver måned hvor vi tar opp i plenum status rapporter på hver enkel arbeidsplass og gir hverandre tips og råd på hvordan vi skal håndtere saker. Klubben ønsker at vi skal se på hverandre som et team.

Plasstillitsvalgte har vært mest mulig ærlig blant kollegaer og hørt på dem etter hvor de er i livets situasjon og bidratt med å få dem til å høre hva fagforbundets poltikk gjør for dem og kjemper saken deres videre sammen.

Nære og stolte tillitsvalgte er vårt største verveargument, oppsummerer Dorthea.

 

Rekrutteringspatruljen i Stovnerklubben

I sommer var det 4 klubbtillitsvalgte som brukte to helger (dem varmeste helgene) hvor arbeidsplassene ble besøkt på Stovner og klubben informerte om Fagforbundet og gav ut informasjon om klubben på Stovner. Klubben tok med små gaver og gikk rundt til dem forskjellige arbeidsplassene i bydelen. Klubben svarte på spørsmål og viste seg frem. Det satt ansatte stor pris på. Det har vært medlemmer som har følt seg glemt av Fagforbundet og hadde tenkte å melde seg ut. Men når dem så at vi kom mannsterke endret dem mening.

De klubbtillitsvalgte tror grunnlaget til at de har fått inn så mange nye medlemmer er fordi stovnerklubben har vært aktive med å vise seg frem. Klubben har lyttet til medlemmene og prøvd sitt aller beste til å hjelpe dem. Og dette har tydeligvis de uorganiserte lagt merke til og vervet seg inn til Fagforbundet.

Klubbleder Dorthea oppsummerer: Dette har vært et utrolig lærerikt år. Og i 2019 skal vi vise klubben på Stovner enda mer frem. Klubben har allerede planene klare. Det er medlemmene vi er her for og med godt samarbeid med ledelse og ansatte er nesten alt mulig, sier Dorthea med et smil.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?