Til hovedinnhold

Stolt sykepleier i Fagforbundet.

Sykepleier og tillitsvalgte i Fagforbundet Børre Stabell fra Bydel Østensjø forteller oss om hvorfor han valgte å bli sykepleier i voksen alder.

05.04.2019
Sist oppdatert: 05.04.2019

Hva jobber du med?

Jeg jobber som sykepleier og miljøterapeut i bemannet bolig i bydel Østensjø i Oslo kommune. I tillegg til å arbeide som sykepleier og miljøterapeut er jeg også plasstillitsvalgt for Fagforbundet ved Grenda bolig. Her trives jeg veldig godt. Det er et godt arbeidsmiljø her med hyggelige kollegaer. Det er viktig for vi tilbringer en stor del av livet vårt på jobb.

Hvorfor valgte du å bli sykepleier?

Det er en tilfeldighet som førte til at jeg ble sykepleier. Jeg hadde vært i en trafikkulykke og kunne ikke fortsette i min tidligere jobb. Jeg hadde arbeidet i industrien i 25 år og var blitt 47 år. Jeg hadde ikke lyst til å ende opp som uføretrygdet før jeg var 50 år. Min saksbehandler i arbeidsmarkedsetaten orienterte meg om mulighetene for økonomisk støtte til omskolering. Jeg besluttet da å søke på sykepleierutdanningen. Jeg hadde en dårlig eksamen fra videregående skole. Jeg fikk imidlertid ekstra poeng for alder og ekstra poeng for alle kursene jeg hadde tatt som tillitsvalgt i fagbevegelsen, og kom omsider inn. Nå er jeg snart 64 år og har arbeidet som sykepleier i 13 år og trives med det.

Hva er det som gjør at du liker sykepleieryrket?

En av de store fordelene med sykepleieryrket er at det har så mange valgmuligheter. Du kan jobbe på sykehus, i hjemmesykepleien, på sykehjem, i bemannede boliger med brukere med ulike grader av funksjonsnedsettelser, innen psykiatri samt flere andre funksjoner både i privat og offentlig sektor. For min egen del så hadde jeg vært tillitsvalgt innenfor Fellesforbundet i mange år. Jeg hadde arbeidet med AKAN og attføringsspørsmål og hadde vært mye på hjemmebesøk hos medlemmer som var langtidssykemeldte. Når jeg da fikk muligheten til en omskolering, så falt valget på sykepleieryrket veldig fort.

Er jobben din meningsfull?

Ja, det vil jeg virkelig si at den er. Jeg har alltid likt å ha med mennesker å gjøre. Jeg har en sterk sosial samvittighet og ønsker å bidra til at medmennesker som sliter av ulike grunner, også skal kunne ha et godt liv. Jeg har også oppdaget at min bakgrunn som sykepleier er verdifull å ha med meg når jeg er aktiv på politisk nivå .

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?