Til hovedinnhold

Sofavelgere

Jørgen Aanerud, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Jørgen Aanerud, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Jeg skriver dette fordi jeg har en bønn til de unge. Jeg har et håp om at vi engasjerer oss i samfunnet, og ikke tar forgitt alle rettighetene og goder vi har

12.06.2019
Sist oppdatert: 12.06.2019

Det er dessverre slik at ikke alle ungdommer mellom 18-30 har forståelse for hvordan politikk endrer samfunnet. Dette fører til tap av velferdsgoder. Det er gjort spørreundersøkelser som viser at unge velgere kan avgjøre hvem som vinner valget.

 

Vi byr oss

Når man spør ungdommen så mener majoriteten at dagens samfunn er usosialt og kaldt. Samtidig har ungdommen sterke meninger ift. tannhelse, boligpolitikk, miljø, og arbeidsliv. Ungdommen er opptatt av et fungerende velferdssystem; et samfunn som tar vare på alle, uansett inntekt, livssituasjon, og utdanning. Ungdommene er opptatt av at barn ikke skal vokse opp i fattigdom og å få tannhelsen inn i egenandelen slik at alle har de samme mulighetene for god munnhygiene.   

Det er viktig for ungdommen at alle skal stille likt på arbeidsmarkedet, og lik lønn for likt arbeid. Sist men ikke minst er de opptatte av et åpent boligmarked, slik at man ikke er tvunget til å flytte vekk fra familie og venner for karrieremuligheter. Med andre ord er ungdommen opptatte av hjertesakene et rød-grønt byråd vil få frem. Derfor er det problematisk at stemmene som kan avgjøre valg tilhører de såkalte sofavelgerne.  

 

Politikk endrer Oslo
Etter at de rød-grønne tokk over byrådet i Oslo fra Høyre og FrP har vi sett store endringer i byen. Med et rød-grønn byråd har luften i Oslo blitt bedre, private aktører innenfor pleie- og omsorgstjenester har blitt dyttet ut av Oslo og erstattet med kommunal, eller ideell drift, til arbeidstakernes glede, Det er snakk om å åpne en ring 3 med boliger til unge som ønsker å få en fot inn i boligmarkedet og det rød-grønne byrådet har vist en forståelse for viktigheten av ungdomsklubber.  

Det er ikke til å skyve under teppet at ikke alt er perfekt i Oslo. Det har blitt dyrere å bo i Oslo og det har blitt vanskeligere for eldre og funksjonshemmede å bruke byen. Men vi ser samtidig at penger brukes på fellesskapet, til for en by for alle. Det rød-grønne byrådet arbeider med å forbedre Oslo slik ungdommen vil ha det. Kampsaker som 6 timers dagen, en tredje ring for boligmarkedet, og åpne byen for eldre og de med nedsatt funksjonsnivå tror jeg lettere kan bli virkelighet med et rød-grønt byråd

Derfor er det viktig, livsviktig for mange, at vi kommer oss opp fra sofaen 09.09.19, og gjør det som er best for oss som bor i Oslo: stem rød-grønt for en bedre hverdag for alle!  

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?