Til hovedinnhold

Bompenger eller privatisering?

Vi nærmer oss nå kommunevalget, og det er mange spørsmål vi skal ta stilling til.

14.08.2019
Sist oppdatert: 14.08.2019

Vi nærmer oss nå kommunevalget, og det er mange spørsmål vi skal ta stilling til før vi velger hvilket parti vi skal stemme på. Fagforbundet oppfordrer sine medlemmer til å stemme på et av de rødgrønne partiene. Valget kan for mange koke ned til følgende problemstilling: Hva er jeg mest for eller mest mot: bompenger eller privatisering?

Mange er kanskje sterk motstander av bompenger i det hele tatt. Andre er kanskje motstandere av at ikke alle bilister skal bidra like mye. Eiere av El-biler slipper stort sett unna, mens byrdene legges på eiere av bensin og dieselbiler. De som i sterk antipati mot bomstasjonene går og stemmer på Høyre, FrP, Venstre eller Nei, til bompengerpartiet, skal være klar over hva de får med på kjøpet: en storstilt privatisering med utrygge ansettelsesforhold, dårlig pensjonsordning og lavere lønn.

Det vil ha stor betydning for oss som fagorganiserte om det rødgrønne byrådet i Oslo får fortsette. Carl I. Hagen fra FrP har reist spørsmålet i bystyret om hvor mye kommunen kunne spart om all eldreomsorg hadde vært satt ut på anbud og overlatt til det billigste private anbudet.

Svaret fra byrådet var meget gledelig. De sier at de ville kunne spart nærmere 440 millioner kroner, fordelt på 294 millioner innen hjemmehjelp og hjemmesykepleie og 144,5 millioner kroner ved sykehjemmene, men det vil vi ikke gjøre. Byrådet ønsker ikke billigst mulig helsetjenester, men gode helsetjenester til kommunens innbyggere. 

Byrådet sier også at de ønsker å bygge en heltidskultur med hele og faste stillinger. Det er enda et stykke fram dit. Vi er ikke på noen som helst måte i mål enda, men vi er på vei. Det er bedre for brukerne av helsetjenestene  og det er bedre for de ansatte. Når du har en trygg og sikker jobb, er du mere motivert til å gjøre en god jobb.

Så har vi lønn og pensjon. Mange av våre medlemmer i Pleie og Omsorg vet at dersom de blir utsatt for privatisering så blir det dårligere pensjonsordning og lavere lønn. Derfor var det veldig gledelig med svaret fra byrådet: Vi ønsker ikke billigst mulig helsetjenester, men gode helsetjenester til kommunens innbyggere.
Det betyr også en god pensjonsordning og ordnede lønns- og arbeidsforhold for de ansatte i Oslo kommune.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?