Til hovedinnhold

Svenske tilstander

Et borgerlig flertall i Oslo vil skape oppsplitting og ansvarspulverisering av eldreomsorgen.

29.08.2019
Sist oppdatert: 29.08.2019

Det rødgrønne byrådet i Oslo har tilført 500 ekstra årsverk til hjemmetjenesten i Oslo kommune. Det var et løfte de gav til velgerne før siste kommunevalg.

Dette tiltaket skulle bidra til å øke grunnbemanningen, gi muligheten til å bygge en heltidskultur, få avskaffet stoppeklokkeomsorg og gjennom det bygge en bedre eldreomsorg. Dette er helt andre toner enn vi ser fra Høyre/ FrP som vil ha velferdsprofittørene inn i Oslo kommune. Privatiseringen av landets kommuner skal skje gjennom moteordet: fritt brukervalg.

 

Erfaringer fra Sverige

I Sverige har de praktisert fritt brukervalg i flere år. Den svenske velferdsutredningen som har vurdert fritt brukervalg i primærhelsetjenesten og eldreomsorgen konkluderer med at de som trenger tjenestene mest har minst forutsetning for å benytte seg av den. I utredningen: "Effektiv vård" er et av forslagene å ta de mest sårbare pasientene ut av brukervalgsystemet for å få til nødvendig samhandling rundt den enkelte.

Likevel ønsker altså den norske regjering å innføre tilsvarende systemer her. Det er på tide å spørre hvem Høyre og FrP mener eldreomsorgen og helsetjenesten skal være til for? Er det ikke for å beskytte de mest sårbare?

 

Mindre samhandling

Da samhandlingsreformen ble vedtatt i 2009 var det uttalte målet at mer omsorg og helsehjelp skulle skje i kommunene, nær innbyggerne. Målet var økt kvalitet. Ti år etter må norske kommuner håndtere langt sykere pasienter enn før. Liggetid i sykehusene og antall sykesenger har gått ned. Det er flere eldre svingdørspasienter og kommunene har ikke fått bevilgninger som står i forhold til ansvaret. Kan ikke kommunene ta imot utskrivningsklare pasienter, får de dagbøter på nærmere 5000 kroner.

Men fritt brukervalg fører til en oppsplitting av helsetjenesten med flere aktører, både private og offentlige. Dette har gitt mindre samhandling, mens de som trenger velferdstjenestene mest, trenger mere samhandling.

I Austevoll var det nettopp samhandlingsbehovet som var begrunnelsen til at Høyre-ordføreren nylig avsluttet bruken av kommersielle selskaper i eldreomsorgen.

 

Ikke problemfritt

Når høyresiden bruker moteordet "fritt brukervalg" så skal vi være klar over hva vi får på kjøpet. I Sverige har fritt brukervalg ført til større sosiale forskjeller innen eldreomsorgen. Under dette moteordet er det velferdsprofittørene som stormer fram og det har nærmest blitt fri etableringsrett for kommersielle selskaper som mottar stykkpris fra det offentlige.

Hva med de ansatte? Jo, de får utrygge ansettelsesforhold, dårligere pensjonsordning og lavere lønn.

Godt valg!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?