Til hovedinnhold

Er din kollega organisert?

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo øker eksplosivt i antall medlemmer etter at det er igangsatt en dugnad av de helt sjeldne for å styrke oss i tariffområdene.

13.11.2019
Sist oppdatert: 17.01.2022

Tariffmakt må til!

Vi må ha tariffmakt skal vi nå igjennom med våre tariffkrav for hovedoppgjøret som starter våren 2020.

Viktigheten av en sterk organisering i ryggen for forhandlere er kjernen for å lykkes som arbeidstakerorganisasjon i hovedoppgjøret. Fagforbundet skal utkjempe mange kamper i tariffoppgjøret. Det er da viktig at medlemmene og tillitsvalgte mobiliserer så kreftene er størst mulig.

Kulturarbeid på arbeidsplassen

Spør kollegaen din om den er organisert i Fagforbundet, du kan lese om medlemsfordeler og vervepremier på denne nettsiden. Det er enkelt å spørre, det er fine vervepremier og det er til syvende og sist organisering som gjelder, for at Fagforbundet skal kunne forhandle best mulig avtaler om lønns- og arbeidsvilkår.

Det er god Fagforbundskultur på mange arbeidsplasser. Det er noe flere kan følge etter. Det handler om å forsikre seg om at kollegaen er organisert i Fagforbundet, og at man står sammen i klubben på jobben og i virksomheten.

Kampene som skal utkjempes i tariffområdene

Fagforeningen strammer til i sine krav om en lønn det kan være mulig å leve av, og at rett til fast og hel stilling henger sammen med dette. Om vi ikke legger press på dette, vil flere kunne bli ende opp som arbeidende fattige, noe samfunnet som helhet vil tape voldsomt på. Utdanning skal lønne seg, men om gapene blir for store så betyr det en at de som blir latt tilbake, ikke lenger har mulighet for å leve et verdige liv, som vil få store konsekvenser for samfunnsøkonomien i lengre perspektiver. Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo er opprørt over at enkelte andre forbund har mistet fullstendig gangsynet på konsekvensene av sin egen lønnspolitikk. Fagforbundet vil at gapene i lønnsutviklingen mellom yrkesgruppene skal utjevnes og at faglig utvikling må tilfalle alle. Dette er noe Fagforbundet står svært alene om å mene. Skal vi få gjort noe med det, så må vi være størst og først til forhandlingsbordet. Og streikevåpenet vårt står klart, vi rigger oss til kamp.

Som medlem og tillitsvalgt snakk med dine kollegaer, kampen står om en rettferdig fordeling.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?