Til hovedinnhold

Hei byråd!

Utfordringene i pleie- og omsorgstjenestene kan kun løses gjennom systematisk kompetanseheving av alle ansatte

Utfordringene i pleie- og omsorgstjenestene kan kun løses gjennom systematisk kompetanseheving av alle ansatte

- sats på alle ansatte i omsorgen!

13.12.2019
Sist oppdatert: 14.12.2019

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo mener Oslos rødgrønne byråd må komme på banen og sørge for målretta kompetanseutvikling i sine virksomheter. Det er svært bekymringsfullt at mange av virksomhetene i kommunen ikke har skikkelige kompetanseplaner. Oslo kommune har allerede en overordna, strategisk kompetanseplan – nå er på tide og sørge for at den følges opp ute i virksomhetene.

Kompetansekartlegging og oppgavekartlegging er første, viktige steg. Å få oversikt over hvilke oppgaver som skal løses er grunnleggende i enhver organisasjon. Når man har oversikt på dette er neste skritt å se inn i sin egen arbeidsstokk – hva kan de ansatte egentlig? Hva trenger de av opplæring for å kunne gjøre oppgavene i fremtiden? Først når denne oppgave- og kompetansekartleggingen er gjennomført grundig, vil virksomheten vite hvilken kompetanse en har behov for og hvordan en konkret kompetanseplan skal se ut.

 

Omgjøring av stillinger

Når virksomhetene ikke har oversikt over oppgavene, hva ansatte kan fra før, eller hva de kan hvis de får opplæring, blir løsninga ofte å omgjøre stillinger – for eksempel helsefagarbeiderstillinger til sykepleierstillinger. Dette er en dårlig løsning for Oslo kommune og den enkelte virksomhet. Oslo kommune sine pleie- og omsorgstjenester har stramme økonomiske rammer, å endre driften til å ha flere med høyskoleutdanning vil på sikt kunne resultere i kutt på andre viktige områder. På virksomhetsnivå blir heller ikke problemet løst fordi sykepleiere som har riktig kompetanse til å jobbe i sykehjem og hjemmesykepleie ikke vokser på trær. Resultatet mange steder blir ofte ledige sykepleiestillinger. Resultatet blir at viktige stillinger i tjenesten dekkes opp av midlertidig ansatte, ofte uten noen form for utdanning.

 

Bli helsefagarbeider - få 20 % stilling?

Dersom Oslo Kommune fortsetter i dette sporet, uten skikkelig oppgavekartlegging og  kompetanseplanlegging, vi ressursutnyttelsen bli deretter. Om det viktigste kvalitetsmålet i tjenesten er hvor mange mastergradsutdannede man har ansatt, er man på ville veier.

Byrådet i Oslo laget en fantastisk yrkesfagmelding for en stund tilbake. Med den er et godt fundament lagt for både å styrke kvaliteten på, og øke rekrutteringa til helsefagarbeiderutdanninga.

Men det er en stor utfordring at det for alt for mange helsefagarbeidere bare blir tilbudt en deltidsstilling. I f.eks. sykehjemsetaten jobber halvparten av de ansatte deltid - og de fleste av disse er etter vår erfaring assistenter og helsefagarbeider.  Det er en forutsetning at det venter gode arbeidsplasser med faste, hele stillinger etter endt utdanning.

 

Vårt krav

Vårt krav til byråden er: Ta kontroll over pleie- og omsorgstjenestene og sørg for at det satses på alle yrkesgrupper i Oslo kommune! Oslo har en overordna strategisk kompetanseplan – nå må den følges!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?