Til hovedinnhold

Skuffet over politisk beslutning

Det er mye bra å si om dagens rødgrønne byråd, men beslutningen om at velferdsprofittørene skal fortsette å drifte sykehjem i Oslo levnes liten ære.

16.02.2020
Sist oppdatert: 16.02.2020

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo er rystet over byrådets beslutning om å la velferdsprofitørene Attendo og Stendi får lov til å drive sykehjemmene et år til på opsjon.

- Det henger jo ikke sammen med hva som ble signalisert til de ansatte i valgkampen, og det virker nesten som om kommunen ble overrasket at kontrakten til Rødtvet gikk ut, sier Fagforbundets tillitsvalgte på Rødtvet Sykehjem Sinthuja Rajeswaran.

- Det er merkelig at byrådet går så hardt ut mot velferdsprofitører i valgkampen, men når valgkampsløfter skal omsettes i praksis, nei da er det liksom ikke så farlig lenger, fortsetter Sintuhja mens hun rister oppgitt på hodet.

De aller fleste av Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo sine medlemmer som jobber på et kommersielt drevet sykehjem har aldri valgt sin arbeidsgiver Ansatte har ufrivillig blitt med sykehjemmet over til velferdsprofitøren når det gamle høyrebyrådet konkurranseutsatte sykehjemmet.  Våre medlemmer blir på sykehjemmet fordi de er glade i kollegaer, arbeidsplassen og ikke minst de eldre, ikke fordi de har troen på at profitt i eldreomsorgen skaper bedre tjenester.

 

Ansatte taper

Kampen mot velferdsprofitører har vært en av Fagforbundets viktigste kamper de senere årene. Grunnen er bl.a. at det er ansatte som taper når Oslo kommune lar kommersielle selskaper drifte sykehjem.

De kommersielle virksomheter som nå får fortsette å drifte sykehjem i Oslo opererer med minstelønnssatser helt ned til under 260 000 kroner per år i full stilling. Det er kommersielle virksomheter hvor tillitsvalgte må bryte lokale lønnsforhandlinger år for år, fordi arbeidsgiver sier at det ikke er «penger i kassa» og at forretningen går dårlig. Tall fra rekommunalisering av Uranienborghjemmet i 2019 viser at enkelte ansatte gikk opp så mye som 140 000 i årslønn, og at veldig mange gikk opp 70 000 i årslønn.

De som taper på at kommersielle virksomheter får fortsette å drifte er allerede lavtlønnede kvinner. Det er faktisk ikke mulig å leve av den lønna i Oslo som ansatte får hos de kommersielle virksomhetene. Flere av våre medlemmer i disse virksomhetene er helt avhengig av å ha mer enn en jobb for å overleve. Det nærmer seg amerikanske tilstander hvor vi snakker om arbeidende fattige.

For mange av våre medlemmer vil en utsatt rekommunalisering bety opp til 200 000 eller mer i lønnstap i denne perioden, og da er ikke tap i pensjon medberegnet

 

Hvem styrer hvem?

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo har lenge kjempet mot at velferdsprofitører skal drive sykehjem i Oslo, og vi bidro derfor sterkt i valgkampen i 2019 som endte med 4 nye år for det rødgrønne byrådet. Dessverre skulle det vise seg at vår tro om gjennomslag i kampen for rekommunalisering av sykehjemmene i Oslo ikke skulle bli innfridd.

I 2020 går kontraktene ut for 8 sykehjem i Oslo som driftes av velferdsprofitører. Av disse 8 velger Oslo kommune å rekommunalisere kun ett sykehjem! Videre skal ett sykehjem driftes av en ideell virksomhet, mens hele 6 sykehjem skal fortsatt driftes av de samme velferdsprofitørene som før.

Byrådet gjemmer seg bak byrådserklæringen om at alle Oslos sykehjem skal være tatt tilbake i egenregi eller konkurranseutsatt til ideelle innen utgangen av 2023. Dette er vel og bra, men Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo kan ikke begripe hvorfor Oslo kommune velger å la kommersielle drifte videre, når de i år har mulighet til rette opp den urettferdigheten som høyrebyrådet satte i gang.

Grunnen, sier det rødgrønne byrådet, er at dette ikke «ligger i budsjettet» for 2020. Men er det ikke politikerne som vedtar budsjettet? Vi frykter at det rødgrønne byrådet lar seg styre av kommunens byråkrater som ikke evner å håndtere den nye politikk.

I 2019 fikk velferdsprofitøren Stendi Senior tilbud om å drifte Kantarellen sykehjem et år til. Det hører med til historien at på Kantarellen Sykehjem hadde Oslo Kommune «glemt» å ta ut opsjon i tide, noe som resulterte i at Stendi Senior fikk forhandlet seg frem til en avtale med Oslo kommune, der kommunen skulle dekke virksomhetenes utgifter til et forhøyet kveldstillegg. Som fagforening er vi glad for at ansatte får høyere kveldstillegg, men når slikt skjer, er det betimelig å stille seg spørsmålet om Oslo kommune har kontroll over tjenestene de gir via sine underleverandører til byens innbyggere? Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo synes det er spesielt at avtalen om kveldstillegg ikke overføres til andre underleverandører som det tas ut opsjon på.

 

Ta sykehjemmene tilbake!

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo kan leve med at ideelle virksomheter drifter sykehjem i Oslo. Men vi kan ikke forstå at det rødgrønne byrådet som har sittet med makten i over 4 år, ikke er i stand til å få kommunen til å ta tilbake sykehjem når muligheten er der.

Når sykehjem driftes av virksomheter med kommersielle motiver, da trenger man ikke spesielt mye fantasi for å forstå at økonomi trumfer fag i mange beslutninger i de daglige utfordringer som er på et sykehjem.

Det må bli slutt på bruk av opsjoner som gir kommersielle virksomheter mulighet til å  fortsette å drifte sykehjem i Oslo. Vi krever at det rødgrønne byrådet setter av nok midler til å ta de nødvendige grepene for å rekommunalisere sykehjemmene med det samme. Det skylder dere velgerne, de ansatte og de eldre

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?