Til hovedinnhold

Informasjon vedr koronaviruset

Fagforeningen avlyser alle møter, kurs og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer ut april 2020

10.03.2020
Sist oppdatert: 12.03.2020

Som kjent registreres nå daglig nye tilfeller av personer i Norge som er smittet av koronavirus. Helsedirektoratet regner nå med at en høy andel av befolkningen i Norge vil bli smittet. Det er viktig å unngå en situasjon der omfanget av smitte og sykelighet overstiger helsetjenestens evne til å håndtere situasjonen. Derfor er helsemyndighetenes intensjon at smittespredningen i befolkningen skal utvikle seg så langsomt som mulig. 

Fagforeningen avlyser sine arrangementer  
Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo organiserer helsepersonell og andre ansattegrupper som inngår i virksomhetenes beredskap ved en korona-epidemi. Det er derfor besluttet å avlyses alle møter, kurs og samlinger i regi av fagforeningen. Dette gjelder tillitsvalgtsopplæring, yrkesfaglige kurs og lignende.  

Møter i virksomhetene 
Tillitsvalgt i virksomhetene bør vurdere alternative møteformer for planlagte møter i klubbene 
Møter i Fagforbundets koordineringsledd går som normalt, men fagforeningens hovedtillitsvalgte bør vurdere om de kan delta på telefon, eller som videomøte. 

Tillitsvalgtes samarbeid med arbeidsgiver 
Lov- og avtaleverk gjelder i alle virksomheter inntill det foreligger annen informasjon. Normale bestemmelser for medbestemmelse, ivaretagelse av meldemmer og partsarbeid er uendret inntill videre.
Tillitsvalgte oppfordres til å avklare med arbeidsgiver om planlagte møter, både i arbeidsrettslige saker og i partsarbeid, kan organiseres på en annen måte enn fysiske møter, eller evt. utsettes. 

Aktuelle arbeidsrettslige spørsmål
Coronaviruset reiser mange spørsmål. De fleste er regulert i lov- eller avtaleverk, men den nye situasjonen som er oppstått i forbindelse med koronaviruset viser at det også er behov for lovendringer og presiseringer. 
Les LO-avdokatene sin gjennomgang av aktuelle arbeidsrettslige spørsmål

Den enkelte arbeidstaker 
Når det gjelder råd til den enkelte om hvordan en bør forholde seg til situasjonen vises det til Folkehelseinstituttets til enhver tid oppdaterte informasjon som finnes på deres hjemmeside fhi.no. 
 
Våre retningslinjer  
Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo følger nedenstående retningslinjer og ber alle våre tillitsvalgte om å gjøre det samme: 

  • For de kommende 8 uker bør alle større møter og arrangementer avlyses så langt som mulig.  

  • Alle arrangementer med mer enn 50 deltagere bør avlyses.  

  • Det bør ikke avholdes møter i Fagforbundets regi som samler helsepersonell som jobber direkte med pasienter.  

  • Møter som kan avholdes som videomøter og lignende, organiseres på denne måten. 

  • I enhver sammenheng bes det om at de som har forkjølelseslignende symptomer holder seg hjemme.  


Situasjonen knyttet til koronaviruset må påregnes å kunne endre seg raskt. Vi vil følge denne nøye og formidle oppdaterte råd ettersom situasjonen utvikler seg. 

Relaterte dokumenter:

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?