Til hovedinnhold

Heltid for nattvakter

Nattevakt Samera Iram var en av de som fikk hjelp av Fagforbundet til å få større stillingen

21.06.2020
Sist oppdatert: 22.06.2020

Utfordrende heltidsarbeid

Fordi Sykehjemsetaten i Oslo kommune hadde en politikk om at nattevakter ikke skal ha høyere stilling enn 66%, var det nærmest utenkelig for nattevakter at de skulle få glede av heltidskulturen som Fagforbundet kjemper for hver eneste dag. Dette mente Fagforbundets tillitsvalgte på Stovnerskogen sykehjem Yasmin Ahmed og Bashir Khawaja var en urettferdighet de ikke kunne leve med.

 

Et møysommelig arbeid for en heltidskultur resulterte sommeren 2019 i en avtale for ansatte som arbeidet dag og kveld om muligheten for å øke stilling ved å arbeide flere helger. Denne avtalen bygde Yasmin og Bashir videre på. Høsten 2019 fikk de tillitsvalgte gjennomslag for at avtalen også skulle gjelde nattevakter, slik at de kunne utvide sin stilling ved å ta dag- og kveldsvakter i helga. Dette var en viktig avtale, men fortsatt var det utfordrende for nattevakter å få større stilling og fortsatt bare arbeide natt.

 

Krav for 14 ansatte

Høsten og vinteren 2019 ble en travel tid for de tillitsvalgte. Sykehjemmet lyste ut flere ledige stillinger; både nattvakt- og turnusstillinger på dag og kveld, en situasjon som de tillitsvalgte benyttet seg av til få fart i heltidsarbeidet. Fra november til desember sendte Yasmin og Bashir inn 14 krav om fast ansettelse, utvidelse av stilling og fortrinnsrett til ledig stilling på vegne av Fagforbundets medlemmer ved sykehjemmet.

 

Ingen av kravene ble innfridd med det første, men etter flere forhandlingsmøter i starten av 2020 valgte arbeidsgiver å innfri 10 av de 14 kravene. Dette var en stor seier for medlemmene og de tillitsvalgte.

 

Nattevaktene

Ingen av nattevaktene som de tillitsvalgte hadde krevd større stilling fikk innfridd dette. En av dem var Samera Iram som var ansatte i 62,42% stilling. Hun ønsket å øke sin stilling ved å kreve fortrinnsrett til en ledig nattvakstilling og de tillitsvalgte hadde lagt inn krav på en ny stilling etter Arbeidsmiljølovens §14-3. Problemet var Sykehjemetatens politikk om at nattevakter ikke skal ha høyere stilling enn 66%, og de ville ikke innfri kravene for nattevaktene.

 

Men de tillitsvalgte kunne ikke akseptere at loven ikke skulle gjelde for alle, og det ble utarbeidet en uenighetsprotokoll med Stovnerskogen sykehjem. Sakene ble sendt inn til Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten og videre inn til Tvisteløsningsnemda som konkluderer i slike saker.

 

En viktig seier

Ventetiden på vedtak i Tvisteløsningsnemda ble ekstra lang da Korona viruset hadde slått til for fullt. Etter flere måneders venting for både medlemmer og tillitsvalgte kom svaret fra tvisteløsningsnemda i slutten av april. Til stor jubel ble det medhold for alle 3 nattevaktene, og Samera Iram fikk ny nattvaktstilling på 79,71%.

 

Dette var en stor og viktig seier, ikke bare for medlemmene som fikk større stilling, men for alle nattvakter i Sykehjemsetaten.

 

Det siste kravet som arbeidsgiver ikke ville innfri var et krav om fast ansettelse etter Arbeidsmiljølovens §14-9(7). Heller ikke her godtok tillitsvalgte arbeidsgivers avslag, og Fagforbundet valgte å ta saken til Arbeidsretten. Nå venter Yasmin Ahmed og Bashir Khawaja spent på dommen i saken som skal komme i løpet av juni.

 

Stolte av våre tillitsvalgte

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo er stolte av å ha så dyktige tillitsvalgte. Arbeidet på Stovnerskogen sykehjem er et flott eksempel på hva en kan oppnå gjennom et godt samarbeid, tålmodighet og kamplyst.

 

Slike viktige seiere gir ekstra motivasjon til å fortsette kampen for bedre lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?