Til hovedinnhold

Kandidat Ajras N. Akhtar

19.11.2020
Sist oppdatert: 19.11.2020

Jeg heter Ajras N Akhtar og jeg har jobbet i hjemmetjenesten Søndre Nordstrand siden 2001. Da jeg gikk inn i vervet som hovedtillitsvalgt ble jeg leder av en klubb som ikke fungerte så godt. Jeg visste ikke selv hvem som var hovedtillitsvalgt, og følte meg derfor ikke representert i eget forbund, noe som var ergerlig og vanskelig for meg og andre i min situasjon. Tillegg har jeg andre verv i fagforeningen som styremedlem, Fagforbundet Oslos representantskap og i Kursgruppa som veileder. Det jeg lærer gjennom andre settinger/ verv bruker jeg i bydel som hovedtillitsvalgt.

Dette har vært med som drivkraften i arbeidet jeg har gjort som hovedtillitsvalgt de siste 5 årene. Jeg har hatt god dekning og nådd ut til medlemmene ved å være omgjengelig, tilgjengelig og ved å delta under møtevirksomhet i virksomheten som mitt verv omfatter.

Jeg er blitt et kjent og vennlig fjes blant medlemmer, for de tillitsvalgte, og lederne ute på arbeidsplassene. Mitt nærvær på arbeidsplassene, samt at jeg har deltatt på en rekke kurs, har gjort at jeg har vunnet flere saker for medlemmene i klubben Søndre Nordstrand.

Sakene omhandler  at medlemmer for riktig lønn, feriespørsmål , turnusspørsmål, og faste stillinger - flere saker har blitt løst sammen med LO-advokatene

I løpet av de årene jeg har sittet som hovedtillitsvalgt har vi sett at aktiviteten ute på arbeidsplassene har økt, vi har hatt fokus på at alle arbeidsplasser har tillitsvalgte, og rekruttert inn mot samtlige lønnsoppgjør for å vise arbeidsgiver og politikere at Fagforbundet Pleie og Omsorg Søndre Nordstrand er en maktfaktor. Jeg har vært en samlende figur for en større og sterkere fagforening i Søndre Nordstrand.

 

Tilslutt ønsker jeg å si at sammen er vi sterke.

 

Godt valg!

Ajras N. Akhtar

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?