Til hovedinnhold

Månedens yrkesprofil

Fagforeningen består av mange yrkesgrupper med forskjellige oppgaver, i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo er alle like viktig.

15.12.2020
Sist oppdatert: 15.12.2020

Navn: Trond Waldahl. 

Alder:40

Ansatt i Hjelpemiddelformidlingen(tidligere HME) siden 2014.

Jobber med levering og montering av de tyngste hjelpemidlene som senger og løfte/hvile stoler. Hverdagen vår bestå i å reise ut til brukere med senger og andre større ting. Dette er utstyr som må på plass før folk blir sendt hjem fra sykehus, helsehus og andre instituisjoner.

Hjemmesykepleierne krever også ofte slikt utstyr for å lette arbeidsforholdene deres i forhold til tunge løft osv. Slik at vår rygg sparer mange andre rygger kan man si. De tyngste hjelpemidlene vi leverer kan veie opp mot 100 kg, og dette er ofte ikke noe bestiller tar med i betraktningen, når ting skal opp i 5 etg, eller over en trappeheis i innvendig trapp.

 

En meningsfull jobb 

Vi ønsker derfor at det burde vært mer fokus på arbeidsforholdene vi har, og at bestillinger hadde vært mer gjennomtenkt. Da samfunnet stengte ned grunnet korona, måtte vi trå til. Sengebilene hos oss går uansett. Hele året. Det er en meget meningsfull og viktig jobb vi utfører. For at andre skal få en lettere hverdag. Både brukere og fantastisk flinke folk i hjemmesykepleien. All honnør til de som har den jobben, og vil tro de også setter litt pris på oss også for det vi gjør. Vi ser jo at behovet for hjelpemidler i samfunnet bare blir større og større. Vi møter brukere i alle faser, ofte mot slutten av livene deres. Dette er sterkt og krevende, men også veldig givende. Da veldig mange er veldig glade for at vi kommer for å hjelpe til. Slik at man blir vant til å se det meste i vår jobb. Det eneste man aldri klare venne seg til, er når barn blir syke og trenger vår hjelp. Dette blir aldri greit.

Alt i alt en veldig meningsfull jobb her i Hjelpemiddelformidlingen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?