Til hovedinnhold

Yrkesprofil

Jannicke Kirkelund (31) er demenskoordinator og jobber i enhet for hjemmetjenester i bydel Alna

07.01.2021
Sist oppdatert: 07.01.2021

Mine arbeidsoppgaver
Bidra til utredning ved mistanke om demens, følge opp brukere med demensdiagnose, bidra til kompetanseheving på demens internt samt styrke og trygge pårørende i å leve sammen med personer med demens. Samt kognitive hjelpemidler. Bistå med å få rett tjeneste til rett tid. Vi er et team på to, en sykepleier (Thiru) og meg, som har like oppgaver.

For meg er dette en meningsfylt jobb til å hjelpe mennesker som er i ferd med å miste seg selv eller ikke har mulighet til å be om hjelp når de trenger det pga sykdom. Alle sakene må ses på individuelt og ingen sak er derfor lik. Det finnes mange ulike typer demenssykdom noe som gjør at kartlegging av ferdigheter og begrensinger er meget viktig. Dette gjør at hverdagen er variert og utfordrende. Jeg blir aldri ferdig utlært. Det kan være utfordrende å hjelpe de som ikke har pårørende.

Som demenskoordinator må jeg være en «etterforsker» for å finne ut av hvem denne personen har vært, hva som er sant og ikke sant. Det er veldig vanlig at personer med demens motsetter seg hjelp de trenger, jeg må derfor finne strategier og løsninger for å kunne hjelpe. Personens livshistorie vil være viktig å få tak i.

Utfordringer under pandemien:
Den største utfordringen under korona-pandemien er at mange tilbud blir stengt og at mange mister sine tilbud. Større grad av isolering og ensomhet noe som er veldig uheldig når en har kognitive vansker hvor struktur og rutiner er viktige for å opprettholde ferdigheter og selvstendighet.

Hvorfor fagforbundet?
Plasstillitsvalgt er veldig flink, strekker seg langt for sine medlemmer og hun framstår som kunnskapsrik. Forbundet er stort og tar godt vare på sine medlemmer. De har gode forsikringsavtaler og støtteordninger som for eksempel stipendordningen.

Fagforbundet har også mange medlemmer som gjør at vi sammen står sterkt sammen. Det er et spredt utvalg av fagbakgrunner som gjør at det er et bra mangfold.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?