Til hovedinnhold

Den borgerlig regjeringen angriper streikeretten

Streikevakter utenfor Furukollen Psykiatriske senter

Streikevakter utenfor Furukollen Psykiatriske senter (Foto: avd. 061)

Det er et brutalt angrep på streikeretten som er uakseptabelt for våre medlemmer.

30.01.2021
Sist oppdatert: 30.01.2021

Stolte medlemmer av Fagforbundet Oslo streiket for lik lønn for likt arbeid i NHO-området 453, som omfatter så vidt ulike arbeidsplasser som private omsorgsbedrifter, flyktningmottak, kinoer, Norges Blindeforbund med videre. 27. januar griper Solberg-regjeringen inn med tvungen lønnsnemd i en streik der Fagforbundet og Fellesorganisasjonen har foretatt et svært ansvarlig streikeuttak. Det er et brutalt angrep på streikeretten som er uakseptabelt for våre medlemmer.

Fagforbundet streiket for at våre medlemmer i private omsorgsbedrifter og private helsetilbud skulle ha lik lønn for likt arbeid. Flertallet av våre medlemmer verdsettes lavere enn våre medlemmer som er sykepleiere. Det er bare NHO som skiller på helse- og sosialfaglig kompetanse på denne urettferdige måten. Fagforbundet Oslo aksepterer ikke at våre medlemmer skal tjene langt mindre enn sine kollegaer. Vi ønsket ikke streik, og la på bordet en helhetlig løsning. Når NHO ikke vil diskutere løsninger, så vi ingen annen utvei enn å legge ned arbeidet.  

Hele Fagforbundet er i harnisk over at regjeringa griper inn med tvungen lønnsnemnd i en streik hvor trygghet og ansvarlighet har vært to av nøkkelordene. At arbeidsfolk har muligheten til å streike er et av grunnpilarene i et anstendig arbeidsliv. Streik er et legitimt virkemiddel. Uten streik hadde vi for eksempel ikke hatt pensjon fra første krone i sykehussektoren.

Streikekraften til de som arbeider i disse omsorgsbedriftene er redusert fordi arbeidets art er som det er, og de ansatte er isolerte i et avtaleområde som er sårbart i streik. Dette hadde ikke vært situasjonen dersom de var ansatt i offentlig sektor med et mye større arbeiderkollektiv og bedre avtaler. Dette skyldes jo ene og alene folkevalgte som har satt tjenestene de utfører ut til velferdsprofitører.

Solberg-regjeringen har i nesten åtte lange år kuttet i velferdsordninger for folk flest, økt forskjellene mellom folk og gjennomført enorme skattekutt til de som har mest fra før. Arbeidsfolk har fått dårligere kår og arbeidslivet har blitt mer brutalt. Siste trekk fra Høyre, KrF og Venstre er å angripe streikeretten. Regjeringa har vist at de spiller på lag med NHO og mot arbeidsfolk. Vi må sørge for at landet får en annen rødgrønn politikk til høsten.

 

Siri Follerås, leder av Fagforbundet Pleie og Omsorg, Oslo

Stine Westrum, leder av Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo

Kristin Kaus, leder av Fagforbundet Forvaltning og Service, Oslo

Berit Tevik, leder av Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?