Til hovedinnhold

Kjære damer, og menn – gratulerer med kampdagen 8. mars!

I år er det dessverre ikke mulig å mobilisere til å gå i 8. mars tog, men det er mulig å delta digital likevel

05.03.2021
Sist oppdatert: 17.01.2022

Kjære damer, og menn – gratulerer med kampdagen 8. mars!

I år er det dessverre ikke mulig å mobilisere til å gå i 8. mars tog, men det er mulig å delta digitalt her: (8) 8.mars i Oslo 2021 Live | Facebook

Her vil du se hva som er vedtatt som paroler i årets digitale 8. marsmarkering. Det blir flotte appeller og annen underholdning.

I år er hoved parolen dette:

Kvinnedominerte yrker er samfunnets bærebjelker – lønnsløft nå!

Kvinner jobber, i større grad enn menn, innenfor service- og pleie- og omsorgsyrker. Våre medlemmer står i frontlinja mot pandemien og verdien av det de gjør har blitt mer synlig. Men det har ikke nødvendigvis vist seg i lønningsposen. Våre medlemmer har en økt risiko for å bli smittet. Belastningen har vært stor for mange, med tungt smittevern på jobb, arbeidskolleger i karantene, og unger på hjemmeskole som skal følges opp.

Arbeid til alle og rett til heltid – ja til 6-timers arbeidsdag

De siste årene har det vært utlyst svært få hele stillinger for fagarbeidere i pleie og omsorgssektoren. Mange av våre medlemmer har flere arbeidsforhold. Pandemien har vist at kampen for hele stillinger og en lønn å leve av, er viktig for et faglig godt fungerende helsevesen, og et godt smittevern. Hele stillinger og kortere arbeidstid er viktig for at dyktige helsearbeidere skal orke å stå i yrkeslivet til reell pensjonsalder.

Ingen klassekamp uten kvinnekamp. Pensjon fra første krone.

Og da må vi ha en pensjon å leve av! Fra 1.januar i år, får ansatte i Oslo kommune pensjon fra første krone. Det var en stor seier da vi vant dette i tariffoppgjøret. Men mange av våre medlemmer som ikke er ansatt i Oslo kommune lider også under den urettferdighet at nesten 100 000 av det de tjener ikke er pensjonsgivende hos arbeidsgiver. Dette går veldig hardt utover de som er deltidsansatt med flere arbeidsgivere. De kan gå glipp av disse pengene hos flere arbeidsgivere.

Derfor er de viktig for Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo at vi går til kamp for at vi ikke får et B-lag i arbeidslivet. Et B-lag som har små stillinger, lav lønn, høy belastning på jobb, dårlig pensjon og liten mulighet til faglig utvikling. Dette er viktig kvinnekamp!

By oss ikke noe smått!

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?