Til hovedinnhold

Verver du vårt medlem nummer 10 000?

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo vokser  og vi nærmer oss medlem nummer 10 000. Det ønsker vi å markere med en liten korona-vennlig solidaritetsfest.

07.04.2021
Sist oppdatert: 17.01.2022

Et solidarisk prosjekt

Fagforeningen har vokst hvert år siden vi så dagens lys for sju år siden. Vi er flere yrkesaktive medlemmer enn noen gang, som alle er med å drar lasset for bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Det som kjennetegner medlemmene  i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo er at vi representerer alle profesjoner og stillinger i pleie- og omsorgsektoren, men med hjerte for at ingen skal henge etter i vår felles kamp.

Dette er solidaritet i praksis!

 

Omtanke for en kollega

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslos styrke er våre medlemmer. 9946 er i dag medlemmer av en fagforening som stolt driver videre en 100 år lang tradisjon med aktivisme.

Fagforeningen har 350 lokale tillitsvalgte på arbeidsplassene og 43 hovedtillitsvalgte som hver dag viser omtanke for medlemmene, og legger ned en solid innsats for å fremme medlemmenes interesser.

Og med flere medlemmer blir det større kraft bak våre krav! Derfor har vi en målsetting om at vi når raskt 10 000 medlemmer. Skal vi lykkes med det målet må tillitsvalgte og medlemmer fortsette å rekruttere nye medlemmer i det samme tempoet som gjøres i dag.

 

Samhold mellom yrkesgrupper

Et av de viktigste fordelene for deg som medlem, er aktive kollegaer på din arbeidsplass som bidrar til fellesskapet og samhold når det røyner på i arbeidshverdagen, og som kan støtte opp om tillitsvalgte.

Alle medlemmer kan bidra med å ta en prat med sin kollega som ikke er organisert i Fagforbundet - kanskje er dette nettopp en av våre fremtidige tillitsvalgte du verver inn?

For Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo er det viktig at alle skal med! Vi kjemper ikke for et godt arbeidsliv kun for enkelte yrker, men vi anerkjenner at alle yrkesgrupper spiller en avgjørende rolle i fremtidens pleie- og  omsorgsektor. Fagforbundet er ikke et profesjonsforbund, men et forbund for profesjoner.

 

Vervepremie

Verver du din kollega som medlem nummer 10 000 i fagforeningen, vil vi arrangere en koronavennlig-solidaritetsfest for din arbeidsplass. 

Og uansett om  du ikke verver medlem nummer 10 000, så vil du kunne få Fagforbundets flotte vervepremier. Les mer om vervepremier her.

 

Lykke til!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?