Til hovedinnhold

- Jeg skal ta vaksinen og oppfordrer deg til å gjøre det samme

Andrea Amundsen er sykepleier ved Uranienborg sykehjem

Andrea Amundsen er sykepleier ved Uranienborg sykehjem (Foto: Privat)

Fagforbundet anbefaler sine medlemmer å ta vaksinen mot covid-19. Massevaksinering er starten på slutten av pandemien. Bli med på laget og ta vaksinen.

22.01.2021
Sist oppdatert: 22.01.2021

Vi vet at covid-19 er en potensielt dødelig sykdom. For noen deler av befolkningen er sykdommen farligere. Dette gjelder eldre, folk med bakenforliggende kroniske sykdommer og folk med dårlig immunforsvar.

Andrea Amundsen er sykepleier ved Uranienborg sykehjem og har opplevd pandemien på nært hold. Hun har stått i kampen og gjort en uvurderlig innsats. Hele Fagforbundet Oslo takker Andrea for innsatsen. Hun er ikke i tvil og skal ta vaksinen når den er tilgjengelig.

- Jeg skal ta vaksinen og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. Når massevaksineringen er i gang kan det være starten på slutten av pandemien, men det krever at alle tar vaksinen. Det er mye verre å få covid-19 enn å ta en vaksine. Jeg er glad for at Fagforbundet oppfordrer alle til å ta vaksinen, sier Andrea Amundsen.

Helsemyndighetene: Vaksinen er trygg

Noen kan være skeptiske til å ta vaksinen på grunn av bivirkninger. Dette kan være fordi man har lest i noe i aviser eller sosiale medier, man hører kollegaer som er skeptiske og man husker kanskje svineinfluensavaksinen. Fagforbundet forholder seg til fagmyndighetenes anbefalinger og vurderinger. Når det gjelder bivirkninger av covid 19-vaksinen, vet vi dette:

  • Fra det store antallet personer som ble inkludert i klinisk utprøving av de ulike koronavaksinene er antallet rapporterte alvorlige mulige bivirkninger er svært sjelden, noe man heller ikke har sett så langt under utrullingen av vaksinene. Det er grunn til å være oppmerksom på allergiske reaksjoner. Utover det tilsier alle data vi har at vaksinene skal være trygge.
  • Det er mange som vil oppleve mildere og forbigående bivirkninger som feber, hodepine, smerter på stikkstedet, og influensalignende symptomer etter vaksinering. Disse bivirkningene kan vare rundt en dag eller to, og viser egentlig at immunsystemet vårt har gjenkjent vaksinen og startet sitt forsvar.
  • Allergiske reaksjoner kan det være på alle vaksiner. De som vaksinerer vet om dette, derfor har de forberedt seg ved å ha behandling for det. Det er svært få som får slike reaksjoner, i Norge er det kun meldt om ett tilfelle av nå mange 1000 vaksinerte

Folkehelseinstituttets vurdering er at for de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For friske personer som tar vaksinen vil dette også være langt bedre enn å gjennomgå covid-19, da vi vet at ettervirkningene for mange av de som har gjennomgått sykdommen er flere og går ut over livskvaliteten.

Kilder:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

https://www.lmi.no/2021/01/04/tall-og-fakta-om-covid-19-vaksinene/

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?