Til hovedinnhold

VARSEL: ÅRSMØTE 2017, FAGFORBUNDET KULTUR OSLO (avd. 116)

28.11.2017
Sist oppdatert: 07.01.2019

Tid: Tirsdag 30.01.2019, 17:00
Sted: Sendes ut med innkallingen

Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Innkomne forslag
  4. Årsberetning 2018
  5. Regnskap 2018
  6. Handlingsplan 2019
  7. Budsjett 2019
  8. Valg ifølge vedtektene
  9. Foredrag v/Lasse Kristiansen (Fagforbundet Oslo) om Barnebyen i Angola som Fagforbundet støtter

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen
31.12.2018
Epost: post@avd116fagforbundet.no


Velkommen!


Med hilsen styret i Fagforbundet Kultur Oslo

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?