Til hovedinnhold

Informasjon om Koronaviruset

(Foto: Ottesen, Steinar)

Informasjon om Koronaviruset for tillitsvalgte og ansatte i Oslo kommune. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle til å følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

03.03.2020
Sist oppdatert: 03.03.2020

For ansatte i Oslo kommune

  • Bli hjemme ved mistanke om at du har vært i kontakt med smittende personer eller om du selv har vært i risikoområder.
  • Inntil det er avklart om du har viruset har du permisjon med lønn.
  • Hvis du er smittet av viruset er det vanlig sykemelding som gjelder.
  • Ved mistanke om smitte eller om du er smittet kan du jobbe hjemmefra hvis du er frisk nok til det. 
  • Har du en jobb hvor du ikke kan jobbe hjemmefra vil du få permisjon med lønn.
  • Ikke vær lenger hjemme enn nødvendig. 

Plakater som kan henges opp på arbeidsplassen

Informasjon til reisende (på norsk, engelsk og kinesisk)

Informasjonsskriv til personer som jobber i kontakt med reisende

Vaner som forebygger smitte

Informasjon fra Oslo kommune

Det pågår for tiden et utbrudd av koronavirus. Oslo kommune følger situasjonen tett i samråd med nasjonale myndigheter. Kommunen har beredskap for å følge opp eventuelt smittede personer. Innbyggere kan ringe til Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015.

De som mistenker at de er smittet eller syke med koronavirus og har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene eller hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk skal ringe fastlege eller legevakt. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.

Oslo kommunes beredskapsgruppe for smittevern koordinerer arbeidet og samarbeider tett med berørte virksomheter i kommunen, fastlegene, bydelsoverlegene, sykehusene og Folkehelseinstituttet. Oslo kommune er godt forberedt, og nødvendige tiltak vurderes fortløpende avhengig av hvordan utbruddet utvikler seg.

Kontaktpunkt for innbyggerne

Generelle spørsmål stilles til Helsedirektoratets informasjonstelefon på telefonnummer 815 55 015. De vet i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på.

Ved bekreftede tilfeller gjøres det smitteoppsporing. Aktuelle nærkontakter vil bli kontaktet og eventuelt satt i karantene.

Vi ber om at personer som ikke trenger akutt hjelp ikke kontakter legevakt (116117) eller ambulanse (113) unødvendig. Det er vintersesong, og de fleste med luftveisplager har ikke risiko for koronavirus. Undersøk derfor om du har vært i områder med smitterisiko før du kontakter helsetjenesten.

De som mistenker at de er smittet eller syke med koronavirus og har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene eller hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk skal ringe fastlege eller legevakt. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.

Helsepersonell vil ikke oppsøke innbyggere hjemme, uten at det først er gjort en avtale om dette.

Helsedirektoratets informasjonstelefon har telefonnummer 815 55 015.

Legevakten har telefonnummer 116117.

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?