Til hovedinnhold

Hold homoflaggene høyt hevet

Det de fleste tar for gitt, er friheten til å leve som man er. I år er det 10 år siden Stortinget vedtok en felles ekteskapslov. Det er 14 dager siden et kjærestepar ble slått ned på åpen gate i Stavanger

22.06.2018
Sist oppdatert: 27.02.2019

Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo er stolte av å representere et mangfold av befolkningen og vi synes at feiring av Priden er viktig. LHBTI-personer (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interseksuelle) opplever ufrihet hver dag. Eksemplene på denne ufriheten er mange, de er både store og små, de er grove og graverende. Derfor må "homokampen" fortsatt kjempes, både i Norge og i resten av verden. Priden er holdningsskapende, den skaper synlighet og den gir mulighet til å utfordre homofob og transfobisk lovgivning. Ved å kjempe mot skam og sosialt tigma, og protestere i møte med trusler og vold, er Priden og Pride-paraden ikke bare en feiring av mangfoldet, men også en viljeserklæring. Vi viser at vi nekter å la oss undertrykke og at vi fortsatt krever rettferdighet. LHBTI-rettigheter og menneskerettigheter. 

Fagforbundet deltar i Paraden, som går lørdag 30.06.18, klokka 13.00 fra Grønland og inn til Oslo. Bli med på feiringen du også, vi sees. 

 

Vi har satt sammen en tidsakse, som viser litt av homokampen i Norge. 

 

1972: Straffeloven mot homoseksualitet blir opphevet. Det blir innført lik lavalder for homo- og heteroseksualitet.

1977: Norsk Psykiatrisk Forening opphever homoseksualitet som sykdomsdiagnose.

1978: 42% av den voksne befolkningen mener at homoseksuelle ikke bør få jobb som lærer i grunnskolen eller bli leger. (Norsk Gallup Institutt AS)

1978: Kirke- og undervisningsdepartementet garanterer full rettssikkerhet for åpne homofile lærere i skolen.

1979: Fulle rettigheter blir innført for homofile i forsvaret.

1988: 20% mener at homofili bør forbys ved lov (Markeds- og Mediainstituttet AS).

 

1993: Stortinget vedtar partnerskapsloven som gir lesbiske og homofile par de samme rettigheter og plikter som heterofile par har gjennom ekteskapet. Unntaket er rett til adopsjon av barn og mulighet til å inngå partnerskap i kirken.

 

1994: 40% er negative til at personer i homofile parforhold skal få adgang til å formalisere sitt samliv tilsvarende det vanlige ektepar har (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste).

 

2005: Et markert flertall ønsker like rettigheter for lesbiske og homofile: 69% for, 26% i mot (RadiokanalenP4, undersøkelse utført av Norstat på oppdrag fra Hundreårsmarkeringen i Norge).

 

2008: Stortinget vedtar en felles ekteskapslov som gir lesbiske par og homofile par mulighet til å gifte seg, lovendringen gir også adopsjonsprøvingsrett for samkjønnede par og rett for lesbiske par til assistert befruktning.

 

2010: Helsedirektoratet fjerner sykdomsdiagnosen transvestitt, fetisjist og sadomaochist i den norste versjonen av diagnoseregistret ICD-10

2014: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk trår i kraft

2016: Lov om endring av juridisk kjønn vedtas i Stortinget.  Loven innebærer at personer som opplever å tilhøre et annet kjønn enn de er registrert med i Folkeregistret skal ha rett til å endre juridisk kjønn uten krav om bestemt diagnose eller medisinsk behandling.

2017: Kirkemøtet vedtar ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnende par velkommen til å gifte seg i Den norske Kirke.  

 

Takk til Amnesty og SkeivtArkiv for å ha satt sammen deler av tidsaksen, slik at vi kunne fylle inn resten og legge den ut her. 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?