Til hovedinnhold

Årsmøte 2020-149408

Fagforbundet ForSe avholder årsmøte 30. januar kl. 16.30 i Boligbyggs lokaler i Wergelandsveien 1

20.12.2019
Sist oppdatert: 07.08.2020

Saker som skal behandles på årsmøtet:

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsberetning 2019
  3. Regnskap 2019
  4. Innkomne forslag/bevilgninger
  5. Handlingsplan for 2020
  6. Budsjett for 2020
  7. Valg

Forslag du ønsker skal tas opp på årsmøte må være fagforeningen i hende innen 8. januar
Send gjerne på e-post post@fagforbundet149.no

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?