Til hovedinnhold

Forbausa og sint over uansvarligheten til Høyres landsmøte

Høyres viktigste ideologiske avgjørelse under sitt landsmøte, handlet om å forsvare retten til et uorganisert arbeidsliv, skriver leder av Fagforbundet Ung, Mats Monsen.

19.03.2019
Sist oppdatert: 19.03.2019

Jeg blir forbausa og sint fordi Høyre sier at de er opptatt av den norske modellen og trepartssamarbeidet, men samtidig sitter på landsmøtet sitt og vedtar ting som går imot det organiserte arbeidslivet. De påstår at de gir med den ene hånda, men egentlig tar de med begge.

Høyres plan er nemlig å gi mer makt til arbeidsgiver, og mindre til arbeidstaker.

Høyres landsmøtevedtak om å anerkjenne et uorganisert arbeidsliv er uansvarlig, fordi vi i Norge i mange år har hatt en forhandlingskultur hvor arbeidsgiver og arbeidstaker møtes på like premisser og lytter til hverandre. Dette klarer vi på grunn av at store deler av den norske arbeidsstokken er organisert, og sammen kan vi forhandle med én stemme.

Vedtaket om å anerkjenne et uorganisert arbeidsliv er ikke så dramatisk i teorien. Men i praksis vedtar Høyre med dette at de ønsker europeiske tilstander, et folkeopprør slik vi ser med de gule vestene i Frankrike. Et uorganisert arbeidsliv er for folk flest et utrygt arbeidsliv, hvor arbeidsgiver sitter med makta, og hvor rettferdige lønns- og arbeidsvilkår er noe vi stadig må gå til kamp for.

– Det er ikke noe galt at man organiserer seg. Jeg er kjempefor at de gjør det. Jeg er veldig for et organisert arbeidsliv og et bra fungerende trepartssamarbeid. Men organisasjonsfrihet innebærer også retten til ikke å organisere seg. Det er egentlig bare å slå fast at vi selvfølgelig støtter de som vil organisere, ønsker oss et organisert og godt arbeidsliv, men vi ønsker også å forsvare retten til ikke å organisere seg, sa Unge Høyre-leder Sandra Bruflot, til Fri Fagbevegelse etter avstemningen.

Fagforbundet Ung stusser litt over Bruflots frykt for tvangsorganisering av norske arbeidstakere. Er det noe vi i arbeidslivet bør frykte, er det vedtak som gjøres på Høyres landsmøte.

Derfor presenter Fagforbundet Ung her sju saker som Høyre heller burde forsvare:

  • Forsvare retten til selvbestemt abort
  • Forsvare retten til hele og faste stillinger
  • Forsvare retten til en rettferdig pensjon
  • Forsvare arbeidsmiljøloven
  • Forsvare søndagen som fridag
  • Forsvare norsk eierskap av jernbanen
  • Forsvare oss mot velferdsprofitører
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?