Til hovedinnhold

Bli med i kampen mot velferdsprofitørene!

Velferdsprofitørenes inntog i velferdsstaten har gjort de rike enda rikere, og tatt både lønn og pensjon fra vanlige arbeidsfolk. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september kan du være med å bekjempe profitt på velferd!

28.08.2019
Sist oppdatert: 28.08.2019

9. september går vi til valgurnene i årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. I den anledning vil Fagforbundet Ung rette søkelyset mot noen av de mest spekulative virksomhetene som finnes i norske kommuner: velferdsprofitt.

Vi har latt Linn Herning, historiker, forfatter og rådgiver i For Velferdsstaten, forklare oss hva som kjennetegner en velferdsprofitør, og hvorfor vi ikke trenger dem.

Lenger ned i saken kan du også prøve Fagforbundet Ungs splitter nye spill: "Kampen mot profitørene"!

Hva er en velferdsprofitør?

En velferdsprofitør er en som tar ut privat profitt på skattefinansierte velferdstjenester. Det kan for eksempel være de norske investorene Kristian og Roger Adolfsen som har tjent seg rike på å drive sykehjem, omsorgstjenester, asylmottak og barnehager på vegne av fellesskapet, eller internasjonale finansfond som kjøper opp norske barnehager og barnevernstjenester.

Hva er forskjellen på velferdsprofitører, ideelle aktører og offentlig drift?

Poenget med begrepet velferdsprofitør er å skille selskaper med eiere som skal tjene penger på virksomheten, fra andre typer driftsformer der fortjeneste/profitt ikke er et mål. Derfor skille disse kommersielle aktørene seg fra ideelle aktører og offentlig eierskap. Ideelle aktører har ikke eiere som skal tjene penger på driften, men driver fordi de mener disse tjenestene er viktige og i noen tilfeller fordi de tilbyr en annen innramming av virksomheten, for eksempel et religiøst alternativ.

Det er derimot kun gjennom offentlig eierskap at vi både kan sikre at alle pengene går til formålet, og at alle brukerne sikres et likeverdig tilbud. 

Hvorfor vil vi ikke ha velferdsprofitører?

Velferdsprofitørene og deres konkurransetankegang utfordrer grunntanken i velferdsstaten, nemlig at alle skal ha et likt tilbud uavhengig av inntekt og bostad. Det er også et problem for tillitten til fellesfinansieringen av velferden og viljen til å betale skatt, når noen få eiere kan gjøre seg rike på skattepenger.

Velferdsprofitørenes inntog i velferdsstaten skaper også større økonomiske forskjeller ved at de som gjør jobben i velferdstjenestene får dårligere betalt i lønn og pensjon, mens allerede rike eiere blir enda rikere.

Kan man bekjempe velferdsprofitører ved hjelp av stemmeseddelen? 

Man kan stemme på partier som vil stanse velferdsprofitørene og markedsretting av velferden, og heller satse på felles velferd levert av offentlige og ideelle aktører. 

 

 Prøv spillet "Kampen mot profitørene"
Trykk på bildet for å spille! 

{insert_ep_object templateName="image_half" profileId="" imageId="72807" description1="" description2="" align="" href="https://ung.fagforbundet.no/spill/index.php" type="imageTemplate"}
;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?