Til hovedinnhold

Disse skal lede ungdomsarbeidet i Viken og Innlandet

Fra nyttår er Fagforbundet Viken og Fagforbundet Innlandet en virkelighet. Med det følger også to nye ungdomsutvalg.

26.11.2019
Sist oppdatert: 26.11.2019

Med Fagforbundet Vikens 70 000 medlemmer, og Innlandets 35 000, får de to nye forbundsregionene ansvaret for til sammen hele 105 000 av Fagforbundets medlemmer fra 1. januar 2020.

I Innlandet, som er en sammenslåing av Oppland og Hedmark, er det Marthe Ingeborg Myhre som kommer til å lede ungdomsutvalget.

– Det blir både spennende og utfordrende med så store avstander. Vi blir en veldig stor region, men valgkomiteen har gjort en kjempejobb med å sikre representasjon fra mange kanter av fylket inn i det nye ungdomsutvalget, forteller Myhre.

Deler opp regionen

Med seg på laget har hun nestleder Silje Solheim, og et utvalg bestående av Elisabeth B. Sørensen, Kristin Johansen, Anna Linnea Steen, Martin Kjeldsrud, Anne Iren Moen, André Frandsen, Anne-Marte Johansen og Malin Bjørge.

– Vi starter året med en todagers samling for det nye ungdomsutvalget, der vi skal bli kjent og trygge sammen, men også bli kjent med handlings- og tiltaksplan for kommende år. Vi har også planlagt både straksopplæring for nye ungdomstillitsvalgte og temakurs for både gamle og nye ungdomstillitsvalgte, sier Myhre.

Les også: Fagforbundet Innlandet samler vel 20 årsverk i Moelv

Myhre kan fortelle at utvalget allerede har lagt en plan for å ta best mulig vare på Innlandets drøyt 4300 ungdomsmedlemmer.

– Vi ser for oss å ha ansvarspersoner fra ungdomsutvalget til hver av småregionene for å sikre at alle får samme oppfølging. Vi ser også for oss å ha færrest mulig møter på regionskontoret, men heller ha møtene ute der medlemmene av utvalget er. Dette for å fordele reiser rettferdig, og forhindre at noen alltid blir de som må kjøre lengst.

70 000 medlemmer

I Fagforbundet Viken er forholdene enda større. Regionen blir en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud, samt Jevnaker og Lunner fra Oppland. Den nye giganten vil få hele 70 000 medlemmer, hvor rundt 8000 av disse er under 30 år.

– Det kommer til å bli utrolig spennende og jeg for min del gleder meg til å bli kjent med de lokale tillitsvalgte i hele Viken og å gjøre en innsats for at flere organiserer seg, forteller Erik Fjellstad Næss.

Les også: Fagforbundet Viken etarblert, tre forbundsregionen opphører fra 2020

Han er nyvalgt leder av ungdomsutvalget i Viken, og skal sammen med nestleder Ummu Aylin Cukurova lede ungdomsarbeidet i det nye storfylket. Resten av ungdomsutvalget består av Tonje Hansen, Knut Daniel Hansen, Stina Henriksen, Mariell Karlsen, Karoline Johansen, Eva Prestegård og Mathias Nilssen.

– I første omgang tenker jeg at vi må bli kjent med alle de lokale ungdomstillitsvalgte og få dem trygge på sin rolle. Det vil bidra til et godt samarbeid og et økt fokus på å organisere flere unge medlemmer, forteller Cukurova.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?