Til hovedinnhold

Hva er du mest forbanna for?

Det er mye engasjement på Trondheimskonferansen. Vi spurte fire ungdomstillitsvalgte om hvilke saker de er mest forbanna for, akkurat nå?

07.02.2020
Sist oppdatert: 07.02.2020

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="74091" description1="Sebastian Sæteraas" description2="Martine Grymyr" href="" type="imageTemplate"}

Sebastian Sæteraas

Medlem av ungdomsutvalget i Fagforbundet Trøndelag, nestleder av ungdomsutvalget i Trondheim, og plasstillitsvalgt.


– Jeg vet ikke hvordan det er i resten av landet, men BOA (bo- og aktivitetstilbud) er en glemt sektor her i Trondheim. Det er dårlig bemanning, og få og dårlige tilbud for beboerne. Med for få ansatte har vi mindre tid til hver beboer, og de får ikke den tryggheten de trenger. Det fører til mye utagering, og et dårlig miljø for både ansatte og beboere.

 

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="74092" description1="Katrine Froestad" description2="Martine Grymyr" href="" type="imageTemplate"}

Katrine Froestad

Medlem av Fagforbundets sentrale ungdomsutvalg, og regionssekretær for Fagforbundet Vestland.


– Det som gjør meg forbanna er at vi ikke klarer å tilby nyutdannede fagarbeidere i kvinnedominerte yrker hele og faste stillinger. I tillegg er lønna til kvinner i gjennomsnitt bare 87 prosent av hva menn tjener. Kvinner blir avhengige av å ha en partner for å kunne etablere seg i boligmarkedet. Vi vil også mangle tusenvis av fagarbeidere i årene som kommer, og det er vanskelig å rekruttere til yrker der du ikke vet om du ender opp med 15 prosent eller 65 prosent stilling etter endt læretid.

 

{insert_ep_object templateName="image_center" profileId="" imageId="74093" description1="Jonas Helø" description2="Martine Grymyr" href="" type="imageTemplate"}

Jonas Helø

Sitter i fagpolitisk utvalg i Fagforbundet Tromsø.


– Jeg blir forbanna av regjeringens planer om å gjennomføre utenlandskabelen North Connect. Når noen har vannkraft, som er en klimavennlig energikilde, og så skal de selge den ut av landet og kjøpe mindre klimavennlig energi tilbake. Det er helt feil miljøpolitikk, og det handler kun om å tjene penger.

 

 

Linn Flataune
Linn Flataune (Foto: Martine Grymyr)

 

Linn Flataune

Leder av ungdomsutvalget i Fagforbundet Trondheim.

– Jeg er mest irritert over pedagognormen som ble innført i barnehagene for to år siden. Selve pedagognormen er god og vi trenger flere pedagoger inn i barnehagene, men det som irriterer meg med den er at det blir på bekostningen av fagarbeidere og de med uformell kompetanse. Barnehagelærere har mindre tid med barna i barnehagen på grunn av mye ubunden tid og kontorjobb, og dette føler jeg går utover barnegruppen.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?