Til hovedinnhold

– Det er ikke greit at studentene skal straffes i denne krisa

Stortingets nye studentpakke tilbyr å gjøre 35% av «koronalånet» om til stipend. – Det er et steg i riktig retning, men ikke bra nok, sier studentansvarlig og nestleder i Fagforbundet Ung, Victoria De Oliveira, og får støtte av nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug.

31.03.2020
Sist oppdatert: 31.03.2020

I dag la Stortinget fram sin nye hjelpepakke for landets studenter, etter at regjeringa forrige uke fikk massiv kritikk for sitt forslag om å la studenter låne opptil 26 000 kroner ekstra fra Lånekassen, som et slags «koronalån».

Både politikere, fagbevegelsen og studenter mente det ville vært bedre å gjøre støtten om til stipend, framfor å gi studentene enda større lån.
Nytt i studentpakken er at cirka 35% av lånebeløpet vil bli gjort om til stipend. Men er det bra nok?

– Nei. Det er et steg i riktig retning og det skal Stortinget vite at vi er glade for, men det er ikke bra nok. I Fagforbundet har vi studentmedlemmer i alle aldre, og dette vil være for lite for de aller fleste av dem, sier Victoria De Oliveira, studentansvarlig og nestleder i Fagforbundet Ung.

Hun får støtte fra Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

– Vi berømmer opposisjonens jobbing med dette, som jo er en forbedring av regjeringas opprinnelige forslag. Løsninga er dessverre langt fra god nok for alle. Vi har studentmedlemmer som i tillegg må ta seg av egne barn når barnehager og skoler er stengte. Mange studenter har store boutgifter, og er helt avhengig av inntekt de også får gjennom ordinært arbeid. 26 000 Kr ekstra vil for noen dessuten være for lite – alt etter hvor lenge denne krisa vil vare, sier Skoghaug.

Studentene tar en stor del av støyten

Både Oliveira og Skoghaug er enige i at studentpakken ikke er nok for de fleste studentene, men at det er et steg i riktig retning.

– Studenter som i tillegg arbeider ved siden av studiene, men holder seg innen Lånekassens rammer for å ha mulighet til stipend, straffes. Vi må sørge for at studenter som bidrar til felleskapet med skattbar inntekt vil klare seg økonomisk i denne krisesituasjonen, sier De Oliveira.

For mens studentene får tilbud om lån, får andre arbeidsfolk dagpenger. Det er ikke greit, mener Skoghaug.

– Studenten må altså fortsatt ta en personlig stor del av støyten som denne krisen fører til. Med tanke på at alle andre permitterte får full lønn i 20 dager, og deretter dagpenger, så er dette ikke godt nok for studenter som både tar ansvar for å jobbe og for å utdanne seg. Det er absolutt ikke greit at studenter som er permittert er tilbudt mer lån, mens andre permitterte får dagpenger.

Kan miste folk fra samfunnsviktige utdanninger

I ytterste konsekvens vil mange studenter ende opp med å falle av fra studier som er viktige for framtidas Norge.

– Mange har allerede maksimalt i lån fra Lånekassen, og vil sitte igjen med enda større lån som skal betjenes.  Vi er avhengig av å fortsatt utdanne folk, både fagarbeidere og de med høgskole- og universitetsutdanning. Behovet for ulike yrkesgrupper vil ikke forsvinne etter koronakrisa, tvert imot så vil vi behøve langt flere i viktige yrker i årene fremover, forklarer Skoghaug, og får støtte fra De Oliveira.

– I tillegg vil mange måtte bryte studiet fordi de heller må prioritere å få seg arbeid på fulltid for å klare seg økonomisk. Dette er ingen tjent med. Vi må ha tydelig politikk som støtter opp under den sosiale fordelingen, sier De Oliveira, og foreslår en forbedret studentpakke:

– En av hovedutfordringene er jo dette med boligpriser. Her må man skaffe ordninger som gjør at husleieprisene dempes for en periode eller at studenter kan få bostøtte gjennom NAV. Om vi kunne fått en ordning hvor alt ekstra lån ble omgjort til stipend, eller hvert fall 65% av det, og at studentene fikk hjelp til å dekke boutgifter. Det ville vi vært et stort steg nærmere det vi i Fagforbundet Ung mener er en god nok krisepakke for studenter.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?