Til hovedinnhold

Mette Nord på besøk i Bodø

06.09.2019
Sist oppdatert: 06.09.2019

Leder i Fagforbundet Mette Nord besøkte Bodø denne uka. Da fikk hun se resultater av det fagligpolitiske samarbeidet mellom Fagforbundet Bodø, ordfører Ida Pinnerød og de rødgrønne partiene i kommunen. – Det har vært inspirerende å møte Cecilie, Ayan, Torgunn og Ida. Disse har på grunn av det fagligpolitiske samarbeidet fått fullført utdanningen sin og muligheten til fast ansettelse i hele stillinger.

 

Turen startet til Sølvsuper helse- og velferdssenter der de møtte plasstillitsvalgt Torgunn Gunnarsen og helsefagarbeider Ida Holm. Sølvsuper er en pilot i heltidsprosjektet til kommunen og sørget for at mange, inkludert Gunnarsen har fått 100 prosent stilling. Etter at Fagforbundet fremmet krav på vegne av Holm så har hun også fått over 89 prosent stilling. – Arbeidet med å sikre alle hele, faste stillinger er noe vi vil fortsette med dersom vi får gjenvalg i årets kommune- og fylkestingsvalg, sier ordfører Pinnerød. Det er nå 40 prosent heltid i kommunen sine helse- og omsorgstjenester. Før man startet prosjektet var det kun 28 prosent. Leder i Fagforbundet Bodø Ann-Merethe Larsos Kristensen poengterer at heltid også er viktig for kvaliteten i tjenestene. – De ansatte får nå muligheten til å jevnlig bruke og bygge på den kompetansen de har. De kan se utviklingen til brukerne og legge et mer langsiktig løp for å sikre best mulig pleie og omsorg.

 

Cecilie Noreng og Ayan Abdi har nettopp fullført lærlingetiden sin på Østbyen skole. Det har vært en bevisst satsning fra Bodø Kommune å sikre nok læreplasser i kommunen. – Vi har fått veldig god oppfølging og blitt inkludert som fagpersoner inn i planleggingen av skolehverdagen til elevene, sier Noreng. Både hun og Abdi har fortsatt å jobbe på skolen etter at de har avlagt fagprøven. Rektor Linda Pettersen sier det er over hundre positive grunner til å ta inn lærlinger, og litt ekstra arbeid. Hun trekker frem at de ser ting på andre måter, har en annen innsikt i hva elevene trenger og et annet perspektiv enn andre yrkesgrupper. – Vi er god på gi lærlingplass, men vi er jammen heldig som får ha lærlinger, avslutter hun.

 

- De tillitsvalgte i Fagforbundet Bodø har virkelig fått gjennomslag for politikken sin med de rødgrønne partiene ved makta. Nå er det viktig at arbeidet med å sikre alle lærlingplass og hele, faste stillinger får fortsette også etter valget. Leder i Fagforbundet Mette Nord gjentok gjennom hele dagen hvor viktig det er at alle bruker stemmeretten sin 9. september.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?