Til hovedinnhold

Lønnsforhandlinger 2019

10.10.2019
Sist oppdatert: 08.11.2019

 

Lønnsforhandlinger 2019. Eksempel

 

  1. Fagarbeider 16 års ansiennitet, med noen lokale tillegg fra før. Ikke kompetansetillegg

«Grunnlønn» før 30/4-19                               409200

Tillegg fra tidligere lokale forhandlinger          7500

Årslønn                                                          416700

lønnsforhandling pr. 1/5-19                             12000

Ny årslønn etter 1/5-19                                  428700

Ny årslønn etter 1/7-19                                  430000

 

  1. Fagarbeider med 16 års ansiennitet, med noen lokale tillegg og et kompetansetillegg fra før

«Grunnlønn» før 1/5-19                                409200

Tillegg fra tidligere lokale forhandlinger          7500

Kompetanstillegg                                            10000

Årslønn                                                          426700

Lønnsforhandling pr. 1/5-19                          12000

Ny årslønn etter 1/5-19                                  438700

Ny årslønn etter 1/7-19                                  438700

 

 

  1. Fagarbeider 16 års ansiennitet, UTEN noen lokale tillegg, eller kompetansetillegg fra før

«Grunnlønn» før 1/5-19                                 409200

Årslønn                                                          409200

Lønnsforhandling pr. 1/5-19                          12000

Ny årslønn etter 1/5-19                                  421200

Ny årslønn etter 1/7-19                                  430000

 

Disse eksemplenene er slik oppgjøret vil se ut etter 1/5-19 og etter 1/7-19.

 

De sentrale parter har forhandlet frem en ny garantilønnsats som gjelder fra 1/7-19, slik at alle i fagarbeidergruppen som tjener mindre enn denne nye garantilønnsatsen vil bli løftet dit.

 

Personene A. og C.  i eksemplene, vil da etter 1/7-19 bli løftet en gang til, til den nye garantilønnsnivået på kr. 430.000. person

B.som tjener over garantilønnssatsen vil IKKE bli løftet ytterligere.

 

Alle variable tillegg som kveld/natt/helg baseleder, instruktørtillegg, andre funksjonstillegg vil kommer i tillegg til ny årslønn.

 

 

Disse eksemplenene er slik oppgjøret vil se ut etter 1/5-19 og etter 1/7-19.

 

De sentrale parter har forhandlet frem en ny garantilønnsats som gjelder fra 1/7-19, slik at alle i fagarbeidergruppen som tjener mindre enn denne nye garantilønnsatsen vil bli løftet dit.

 

Personene A. og C.  i eksemplene, vil da etter 1/7-19 bli løftet en gang til, til den nye garantilønnsnivået på kr. 430.000. person

B.som tjener over garantilønnssatsen vil IKKE bli løftet ytterligere.

 

Alle variable tillegg som kveld/natt/helg baseleder, instruktørtillegg, andre funksjonstillegg vil kommer i tillegg til ny årslønn.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?