Til hovedinnhold

FAGFORBUNDETS STIPENDORDNING ER BLTT ENDA BEDRE!

Forbundsstyret har vedtatt å øke maksimalsatsen på Fagforbundets stipendordning, med virkning fra 1.januar 2020.

14.02.2020
Sist oppdatert: 14.02.2020

FAGFORBUNDETS STIPENDORDNING ER BLTT ENDA BEDRE!

 

Forbundsstyret har vedtatt å øke maksimalsatsen på Fagforbundets stipendordning, med virkning fra 1.januar 2020.

Den viktigste endringen er at maksimal utbetaling er økt fra 12.000 til 15.000 kroner for støtte til kompetansegivende utdanninger.

For å kunne søke stipend, må en ha vært ordinært betalende, yrkesaktivt medlem i minst seks måneder på søknadstidspunktet, eller i lønnet permisjon fra arbeidet (eks. foreldrepermisjon eller utdanningspermisjon). Stipendordningen gjelder ikke lærling, elev, student eller bi-medlemmer.

En kan søke om støtte til:

  • Utdanninger ved universiteter og høgskoler
  • Utdanning ved NOKUT-godkjente fagskoler
  • Utdanninger i videregående skole og grunnskole
  • Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
  • Praksiskandidatopplæring
  • Yrkesfaglige kurs

 

Fagforbundets stipendordning er endret hva angår maksimal stipendtildeling fra kr 12.000 til kr 15.000 for stipend til alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng). Dette omfatter også yrkessertifikater. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

For kortere kurs/utdanningstilbud gjelder en maksimal stipendutbetaling på kr 3000, og vi minner om at ordningen gjelder yrkesrelevante kurs/seminarer. Stipendet dekker 50 prosent av søkers dokumenterte utgifter.

For nærmere informasjon om søknadsprosedyre og søknadsskjema, se www.fagforbundet.no/stipend

 

 

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?