Til hovedinnhold

Viktig melding til deltakerne på Konferansen for vernetjenesten

På grunn av rådende situasjon rundt fare for spredning av koronaviruset har vi dessverre måttet beslutte å avlyse konferanse for vernetjenesten 31. mars – 1. april.

10.03.2020
Sist oppdatert: 10.03.2020

Emne: Viktig melding til deltakere på Konferanse for vernetjenesten 2020!

Denne meldingen går til alle deltakere, samt påmeldte på venteliste, til konferanse for vernetjenesten 2020

 

På grunn av rådende situasjon rundt fare for spredning av koronaviruset har vi dessverre måttet beslutte å avlyse konferanse for vernetjenesten 31. mars – 1. april.

 

Vedtaket er fattet i henhold til helsemyndighetenes rådgivning.

 

Hovedårsaken som ligger til grunn for vedtaket om å avlyse konferansen er sammensetningen av deltakere. En svært stor andel av deltakerne på konferansen jobber innenfor helse- og omsorgsyrker (sykehus, eldresenter, eldreboliger, hjemmebasert omsorg osv.) og det er vurdert slik at tiltak/konferanser/samlinger med en slik sammensetning av deltakere skal avlyses. Vi kan ikke risikere en situasjon der smitte spres videre til høyrisikogrupper, og i verste fall forårsake alvorlig sykdom som følge av dette.

 

Første konsekvens som følge av dette er at alle reisebestillinger som evt. har blitt gjort må kanselleres. Vi ber derfor om at dersom du har foretatt en forhåndsbestilling av reise, via det utsendte billettbestillingsskjemaet, tar kontakt med reisebyrået og kansellerer denne så fort som mulig. Vi har gitt beskjed til reisebyrået om situasjonen, så de er klar over dette. Vi ber om at alle henvendelser som gjelder reise og kanselleringer rettes til reisebyrået Berg-Hansen.

 

Videre jobber vi med å få en avklaring rundt refusjon av innbetalt egenandel. Vi kommer tilbake til dette overfor de det gjelder så fort vi har fått nødvendig informasjon, men det er viktig at dersom du har lagt inn faktura til betaling av egenandel får stoppet dette snarest dersom det er mulig.

 

Vi er fryktelig lei oss for at vi var nødt til å ta denne avgjørelsen, men håper samtidig på forståelse for denne ut ifra dagens situasjon.

 

 

Mvh

Bjørn Svalastog

Rådgiver-organisasjonsavdelingen

Tlf: 91 78 65 92

Emne: Viktig melding til deltakere på Konferanse for vernetjenesten 2020!

Denne meldingen går til alle deltakere, samt påmeldte på venteliste, til konferanse for vernetjenesten 2020

 

På grunn av rådende situasjon rundt fare for spredning av koronaviruset har vi dessverre måttet beslutte å avlyse konferanse for vernetjenesten 31. mars – 1. april.

 

Vedtaket er fattet i henhold til helsemyndighetenes rådgivning.

 

Hovedårsaken som ligger til grunn for vedtaket om å avlyse konferansen er sammensetningen av deltakere. En svært stor andel av deltakerne på konferansen jobber innenfor helse- og omsorgsyrker (sykehus, eldresenter, eldreboliger, hjemmebasert omsorg osv.) og det er vurdert slik at tiltak/konferanser/samlinger med en slik sammensetning av deltakere skal avlyses. Vi kan ikke risikere en situasjon der smitte spres videre til høyrisikogrupper, og i verste fall forårsake alvorlig sykdom som følge av dette.

 

Første konsekvens som følge av dette er at alle reisebestillinger som evt. har blitt gjort må kanselleres. Vi ber derfor om at dersom du har foretatt en forhåndsbestilling av reise, via det utsendte billettbestillingsskjemaet, tar kontakt med reisebyrået og kansellerer denne så fort som mulig. Vi har gitt beskjed til reisebyrået om situasjonen, så de er klar over dette. Vi ber om at alle henvendelser som gjelder reise og kanselleringer rettes til reisebyrået Berg-Hansen.

 

Videre jobber vi med å få en avklaring rundt refusjon av innbetalt egenandel. Vi kommer tilbake til dette overfor de det gjelder så fort vi har fått nødvendig informasjon, men det er viktig at dersom du har lagt inn faktura til betaling av egenandel får stoppet dette snarest dersom det er mulig.

 

Vi er fryktelig lei oss for at vi var nødt til å ta denne avgjørelsen, men håper samtidig på forståelse for denne ut ifra dagens situasjon.

 

 

Mvh

Bjørn Svalastog

Rådgiver-organisasjonsavdelingen

Tlf: 91 78 65 92

Emne: Viktig melding til deltakere på Konferanse for vernetjenesten 2020!

Denne meldingen går til alle deltakere, samt påmeldte på venteliste, til konferanse for vernetjenesten 2020

 

På grunn av rådende situasjon rundt fare for spredning av koronaviruset har vi dessverre måttet beslutte å avlyse konferanse for vernetjenesten 31. mars – 1. april.

 

Vedtaket er fattet i henhold til helsemyndighetenes rådgivning.

 

Hovedårsaken som ligger til grunn for vedtaket om å avlyse konferansen er sammensetningen av deltakere. En svært stor andel av deltakerne på konferansen jobber innenfor helse- og omsorgsyrker (sykehus, eldresenter, eldreboliger, hjemmebasert omsorg osv.) og det er vurdert slik at tiltak/konferanser/samlinger med en slik sammensetning av deltakere skal avlyses. Vi kan ikke risikere en situasjon der smitte spres videre til høyrisikogrupper, og i verste fall forårsake alvorlig sykdom som følge av dette.

 

Første konsekvens som følge av dette er at alle reisebestillinger som evt. har blitt gjort må kanselleres. Vi ber derfor om at dersom du har foretatt en forhåndsbestilling av reise, via det utsendte billettbestillingsskjemaet, tar kontakt med reisebyrået og kansellerer denne så fort som mulig. Vi har gitt beskjed til reisebyrået om situasjonen, så de er klar over dette. Vi ber om at alle henvendelser som gjelder reise og kanselleringer rettes til reisebyrået Berg-Hansen.

 

Videre jobber vi med å få en avklaring rundt refusjon av innbetalt egenandel. Vi kommer tilbake til dette overfor de det gjelder så fort vi har fått nødvendig informasjon, men det er viktig at dersom du har lagt inn faktura til betaling av egenandel får stoppet dette snarest dersom det er mulig.

 

Vi er fryktelig lei oss for at vi var nødt til å ta denne avgjørelsen, men håper samtidig på forståelse for denne ut ifra dagens situasjon.

 

 

Mvh

Bjørn Svalastog

Rådgiver-organisasjonsavdelingen

Tlf: 91 78 65 92

Emne: Viktig melding til deltakere på Konferanse for vernetjenesten 2020!

Denne meldingen går til alle deltakere, samt påmeldte på venteliste, til konferanse for vernetjenesten 2020

 

På grunn av rådende situasjon rundt fare for spredning av koronaviruset har vi dessverre måttet beslutte å avlyse konferanse for vernetjenesten 31. mars – 1. april.

 

Vedtaket er fattet i henhold til helsemyndighetenes rådgivning.

 

Hovedårsaken som ligger til grunn for vedtaket om å avlyse konferansen er sammensetningen av deltakere. En svært stor andel av deltakerne på konferansen jobber innenfor helse- og omsorgsyrker (sykehus, eldresenter, eldreboliger, hjemmebasert omsorg osv.) og det er vurdert slik at tiltak/konferanser/samlinger med en slik sammensetning av deltakere skal avlyses. Vi kan ikke risikere en situasjon der smitte spres videre til høyrisikogrupper, og i verste fall forårsake alvorlig sykdom som følge av dette.

 

Første konsekvens som følge av dette er at alle reisebestillinger som evt. har blitt gjort må kanselleres. Vi ber derfor om at dersom du har foretatt en forhåndsbestilling av reise, via det utsendte billettbestillingsskjemaet, tar kontakt med reisebyrået og kansellerer denne så fort som mulig. Vi har gitt beskjed til reisebyrået om situasjonen, så de er klar over dette. Vi ber om at alle henvendelser som gjelder reise og kanselleringer rettes til reisebyrået Berg-Hansen.

 

Videre jobber vi med å få en avklaring rundt refusjon av innbetalt egenandel. Vi kommer tilbake til dette overfor de det gjelder så fort vi har fått nødvendig informasjon, men det er viktig at dersom du har lagt inn faktura til betaling av egenandel får stoppet dette snarest dersom det er mulig.

 

Vi er fryktelig lei oss for at vi var nødt til å ta denne avgjørelsen, men håper samtidig på forståelse for denne ut ifra dagens situasjon.

 

 

Mvh

Bjørn Svalastog

Rådgiver-organisasjonsavdelingen

Tlf: 91 78 65 92

Emne: Viktig melding til deltakere på Konferanse for vernetjenesten 2020!

Denne meldingen går til alle deltakere, samt påmeldte på venteliste, til konferanse for vernetjenesten 2020

 

På grunn av rådende situasjon rundt fare for spredning av koronaviruset har vi dessverre måttet beslutte å avlyse konferanse for vernetjenesten 31. mars – 1. april.

 

Vedtaket er fattet i henhold til helsemyndighetenes rådgivning.

 

Hovedårsaken som ligger til grunn for vedtaket om å avlyse konferansen er sammensetningen av deltakere. En svært stor andel av deltakerne på konferansen jobber innenfor helse- og omsorgsyrker (sykehus, eldresenter, eldreboliger, hjemmebasert omsorg osv.) og det er vurdert slik at tiltak/konferanser/samlinger med en slik sammensetning av deltakere skal avlyses. Vi kan ikke risikere en situasjon der smitte spres videre til høyrisikogrupper, og i verste fall forårsake alvorlig sykdom som følge av dette.

 

Første konsekvens som følge av dette er at alle reisebestillinger som evt. har blitt gjort må kanselleres. Vi ber derfor om at dersom du har foretatt en forhåndsbestilling av reise, via det utsendte billettbestillingsskjemaet, tar kontakt med reisebyrået og kansellerer denne så fort som mulig. Vi har gitt beskjed til reisebyrået om situasjonen, så de er klar over dette. Vi ber om at alle henvendelser som gjelder reise og kanselleringer rettes til reisebyrået Berg-Hansen.

 

Videre jobber vi med å få en avklaring rundt refusjon av innbetalt egenandel. Vi kommer tilbake til dette overfor de det gjelder så fort vi har fått nødvendig informasjon, men det er viktig at dersom du har lagt inn faktura til betaling av egenandel får stoppet dette snarest dersom det er mulig.

 

Vi er fryktelig lei oss for at vi var nødt til å ta denne avgjørelsen, men håper samtidig på forståelse for denne ut ifra dagens situasjon.

 

 

Mvh

Bjørn Svalastog

Rådgiver-organisasjonsavdelingen

Tlf: 91 78 65 92

Emne: Viktig melding til deltakere på Konferanse for vernetjenesten 2020!

Denne meldingen går til alle deltakere, samt påmeldte på venteliste, til konferanse for vernetjenesten 2020

 

På grunn av rådende situasjon rundt fare for spredning av koronaviruset har vi dessverre måttet beslutte å avlyse konferanse for vernetjenesten 31. mars – 1. april.

 

Vedtaket er fattet i henhold til helsemyndighetenes rådgivning.

 

Hovedårsaken som ligger til grunn for vedtaket om å avlyse konferansen er sammensetningen av deltakere. En svært stor andel av deltakerne på konferansen jobber innenfor helse- og omsorgsyrker (sykehus, eldresenter, eldreboliger, hjemmebasert omsorg osv.) og det er vurdert slik at tiltak/konferanser/samlinger med en slik sammensetning av deltakere skal avlyses. Vi kan ikke risikere en situasjon der smitte spres videre til høyrisikogrupper, og i verste fall forårsake alvorlig sykdom som følge av dette.

 

Første konsekvens som følge av dette er at alle reisebestillinger som evt. har blitt gjort må kanselleres. Vi ber derfor om at dersom du har foretatt en forhåndsbestilling av reise, via det utsendte billettbestillingsskjemaet, tar kontakt med reisebyrået og kansellerer denne så fort som mulig. Vi har gitt beskjed til reisebyrået om situasjonen, så de er klar over dette. Vi ber om at alle henvendelser som gjelder reise og kanselleringer rettes til reisebyrået Berg-Hansen.

 

Videre jobber vi med å få en avklaring rundt refusjon av innbetalt egenandel. Vi kommer tilbake til dette overfor de det gjelder så fort vi har fått nødvendig informasjon, men det er viktig at dersom du har lagt inn faktura til betaling av egenandel får stoppet dette snarest dersom det er mulig.

 

Vi er fryktelig lei oss for at vi var nødt til å ta denne avgjørelsen, men håper samtidig på forståelse for denne ut ifra dagens situasjon.

 

 

Mvh

Bjørn Svalastog

Rådgiver-organisasjonsavdelingen

Tlf: 91 78 65 92

Emne: Viktig melding til deltakere på Konferanse for vernetjenesten 2020!

Denne meldingen går til alle deltakere, samt påmeldte på venteliste, til konferanse for vernetjenesten 2020

 

På grunn av rådende situasjon rundt fare for spredning av koronaviruset har vi dessverre måttet beslutte å avlyse konferanse for vernetjenesten 31. mars – 1. april.

 

Vedtaket er fattet i henhold til helsemyndighetenes rådgivning.

 

Hovedårsaken som ligger til grunn for vedtaket om å avlyse konferansen er sammensetningen av deltakere. En svært stor andel av deltakerne på konferansen jobber innenfor helse- og omsorgsyrker (sykehus, eldresenter, eldreboliger, hjemmebasert omsorg osv.) og det er vurdert slik at tiltak/konferanser/samlinger med en slik sammensetning av deltakere skal avlyses. Vi kan ikke risikere en situasjon der smitte spres videre til høyrisikogrupper, og i verste fall forårsake alvorlig sykdom som følge av dette.

 

Første konsekvens som følge av dette er at alle reisebestillinger som evt. har blitt gjort må kanselleres. Vi ber derfor om at dersom du har foretatt en forhåndsbestilling av reise, via det utsendte billettbestillingsskjemaet, tar kontakt med reisebyrået og kansellerer denne så fort som mulig. Vi har gitt beskjed til reisebyrået om situasjonen, så de er klar over dette. Vi ber om at alle henvendelser som gjelder reise og kanselleringer rettes til reisebyrået Berg-Hansen.

 

Videre jobber vi med å få en avklaring rundt refusjon av innbetalt egenandel. Vi kommer tilbake til dette overfor de det gjelder så fort vi har fått nødvendig informasjon, men det er viktig at dersom du har lagt inn faktura til betaling av egenandel får stoppet dette snarest dersom det er mulig.

 

Vi er fryktelig lei oss for at vi var nødt til å ta denne avgjørelsen, men håper samtidig på forståelse for denne ut ifra dagens situasjon.

 

 

Mvh

Bjørn Svalastog

Rådgiver-organisasjonsavdelingen

Tlf: 91 78 65 92

Emne: Viktig melding til deltakere på Konferanse for vernetjenesten 2020!

Denne meldingen går til alle deltakere, samt påmeldte på venteliste, til konferanse for vernetjenesten 2020

 

På grunn av rådende situasjon rundt fare for spredning av koronaviruset har vi dessverre måttet beslutte å avlyse konferanse for vernetjenesten 31. mars – 1. april.

 

Vedtaket er fattet i henhold til helsemyndighetenes rådgivning.

 

Hovedårsaken som ligger til grunn for vedtaket om å avlyse konferansen er sammensetningen av deltakere. En svært stor andel av deltakerne på konferansen jobber innenfor helse- og omsorgsyrker (sykehus, eldresenter, eldreboliger, hjemmebasert omsorg osv.) og det er vurdert slik at tiltak/konferanser/samlinger med en slik sammensetning av deltakere skal avlyses. Vi kan ikke risikere en situasjon der smitte spres videre til høyrisikogrupper, og i verste fall forårsake alvorlig sykdom som følge av dette.

 

Første konsekvens som følge av dette er at alle reisebestillinger som evt. har blitt gjort må kanselleres. Vi ber derfor om at dersom du har foretatt en forhåndsbestilling av reise, via det utsendte billettbestillingsskjemaet, tar kontakt med reisebyrået og kansellerer denne så fort som mulig. Vi har gitt beskjed til reisebyrået om situasjonen, så de er klar over dette. Vi ber om at alle henvendelser som gjelder reise og kanselleringer rettes til reisebyrået Berg-Hansen.

 

Videre jobber vi med å få en avklaring rundt refusjon av innbetalt egenandel. Vi kommer tilbake til dette overfor de det gjelder så fort vi har fått nødvendig informasjon, men det er viktig at dersom du har lagt inn faktura til betaling av egenandel får stoppet dette snarest dersom det er mulig.

 

Vi er fryktelig lei oss for at vi var nødt til å ta denne avgjørelsen, men håper samtidig på forståelse for denne ut ifra dagens situasjon.

 

 

Mvh

Bjørn Svalastog

Rådgiver-organisasjonsavdelingen

Tlf: 91 78 65 92

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?