Til hovedinnhold

Årets arbeidsgiver

På fylkesmøtet 2013, delte vi for første gang ut utmerkelsen årets arbeidsgiver for året 2012. Det er fylkesstyret i Fagforbundet Nordland som vedtar hvem som får denne gjeve prisen av våre arbeidsgivere. Fagforbundet Nordland vil gjerne få frem de gode eksemplene på der vi lykkes. Prosjekter eller arbeid som viser resultat og som gjenspeiler vår politikk. Vi vil også for 2020, dele ut prisen for årets arbeidsgiver etter forslag fra fagforeningene i Nordland. Forslagsfrist er 15.februar 2020

08.02.2021
Sist oppdatert: 08.02.2021

Årets arbeidsgiver 2020
På fylkesmøtet 2013, delte vi for første gang ut utmerkelsen årets arbeidsgiver for året 2012.
Det er fylkesstyret i Fagforbundet Nordland som vedtar hvem som får denne gjeve prisen av våre arbeidsgivere.
Fagforbundet Nordland vil gjerne få frem de gode eksemplene på der vi lykkes. Prosjekter eller arbeid som viser resultat og som gjenspeiler vår politikk. Vi vil også for 2020, dele ut prisen for årets arbeidsgiver etter forslag fra fagforeningene i Nordland.
Forslagsfrist er 15.februar 2020
Forslagene legges inn ved å følge lenken: https://app.easyquest.com/q/yeoq9 Kriteriene for forslag fremkommer i vedtaket:
1. Fagforbundet Nordland kårer årets arbeidsgiver. Første gang deles den ut på fylkesmøtet i 2013. Prisen gjelder da for årets arbeidsgiver 2012. Den deles deretter ut på fylkesmøte/representantskap vår hvert år – for året som har gått.
2. Med arbeidsgiver menes her alle arbeidsgivere i Fagforbundet Nordland sitt organisasjonsområde. Det vil bety alle våre tariffområder med medlemmer. Arbeidsgiver er ment alle i arbeidsmiljølovens betegnelse, det vil også si ledere på avdelingsnivå med arbeidsgiveransvar.
3. Fagforbundet Nordlands fylkesstyre vedtar hvem som tildeles prisen etter forslag fra fagforeningene. Prisen kan gå til kommuner, helseforetak, virksomheter, avdelinger og ledere som legger til rette for medinnflytelse, bedre arbeidsmiljø, godt trepartsarbeid, kompetanseheving og høyere kvalitet på tjenestene.
4. Følgende kriterier legges til grunn for utvelgelse:
- Arbeidsgiveren har tilrettelagt arbeid som har resultert i forbedret arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet på tjenestetilbudet, gjennom medinnflytelse og medbestemmelse fra de ansatte.
Rett bruk av ansattes kompetanse, vektlegging av flerfaglighet og tverrfaglighet som sikrer rett person på rett plass.
- Arbeidsgivere som har bidratt til godt trepartssamarbeid.
Det er sikkert mange arbeidsplasser lokalt der arbeidsgiver har gjort en innsats som bedrer hverdagen til de ansatte, våre medlemmer. Husk at alle tariffområder er like aktuelle, bare det er innenfor Fagforbundets organisasjonsområde.
Vi ser frem til å motta mange gode forslag.

Med vennlig hilsen
Ann-Merethe Larsos Kristensen
Fagforbundet Bodø avd. 131
Hovedtillitsvalgt

Mob: +47 91761190
Tlf: 75 55 75 60

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?