Til hovedinnhold

Lærdommer fra koronnakrisen

Høsten og vinteren 2019 samarbeidet Tankesmien Agenda med flere forbund i LO om en utredning av vår felles totalberedskap. Rapporten ble lansert i mars 2020 og pekte på flere mangler: Utilstrekkelig samvirke mellom etater, oppsplitting av kritiske oppgaver og sentralisering av blant annet helse og politi gjør oss sårbare.

08.02.2021
Sist oppdatert: 08.02.2021

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?