Til hovedinnhold

Organiser deg!

(Foto: Chris Nyborg)

Vi kan ikke ta for gitt rettighetene som våre foreldre har kjempet med blod og tann for

28.03.2019
Sist oppdatert: 28.03.2019

Dagens lønns og arbeidsvilkår er under press fra regjeringen. Vi kan ikke ta for gitt rettighetene som våre foreldre har kjempet med blod og tann for. Ja, jeg sier med blod, for mange har faktisk dødd i kampen for arbeidsvilkårene vi har i dag.

I 1931, for bare 100 år siden, sendte forsvarsminister Vidkun Quisling et gardekompani på 145 soldater til Menstad og jaget arbeidsdemonstrantene med kuler og krutt når de krevde bedre lønns- og arbeidsvilkår. Demonstrasjonene i denne tiden resulterte i Hovedavtalen.

Igjen ser vi hvordan vår regjering forkaster fagbevegelsen, og sier at vi ikke alltid behøver å drøfte eller forhandle med fagbevegelsen. De sier i praksis; vi behøver ikke å spørre arbeiderene om hvordan arbeidsvilkår de ønsker å ha!

Er det faktisk sånn at du ikke bryr deg om du ikke får ha foreldrepermisjon i det hele tatt som i USA eller 10 måneder som vi har her i Norge?

I arbeidsmiljøloven står det at alminnelig arbeidstid er 9 timer hver dag. I tariffavtalen står det 7,5 timer. Hvilken arbeidstid ønsker du?

 

72 timers vakter uten hviletid
Regjeringen plukker fra hverandre rettighetene vi har kjempet for. De privatiserer flere og flere områder som fører til forferdelige arbeidsvilkår for de som jobber der.

fortsettelse etter bildet

Bilde fra Aleris-rettsaken

Se for eksempel på Aleris-saken, hvor 37 omsorgsarbeidere har gått til sak for å bli definert som arbeidstakere, ikke konsulenter uten rettigheter.

Omsorgsarbeiderne har fått 240 kr timen, men dette skal da dekke pensjon, feriepenger, sykepenger de første 16 dagene, skatt pluss mer. Når dette er trukket fra sitter de bare igjen med så vidt over 100 kr i timen.

Det er heller ingen forskjell i timelønna ved lange vakter, så overtidsbetaling er ikkeeksisterende. Noen vakter er så lange som 72 timer, uten hviletid.

Uten fagforeninga hadde disse arbeiderene stått alene mot et stort privat selskap med sterke ressurser, sammen gjør vi en forskjell, men du må være organisert.

 

Bli medlem her

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?