Til hovedinnhold

Yrkesseksjons- og utvalgskonferanse 9.-10.april 2019 Hedmark og Oppland

Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland avholder sin konferanse for yrkesseksjoner og utvalg den 9. og 10. april 2019 på Scandic Lillehammer Hotel

21.01.2019
Sist oppdatert: 21.01.2019

Fagforeningene skal delta på konferansen med 2 representanter fra hver seksjon samt fra ungdomsutvalget og pensjonistutvalget. Yrkesseksjons-/utvalgsleder bør være en av representantene.

 

Rammeprogram for konferansen ligger vedlagt. Som det framgår av dette vil det være felles program for alle seksjoner og utvalg ved starten av konferansen, ellers vil det være separate samlinger med eget program for den enkelte seksjon /det enkelte utvalg.

 

Fagforeningsleder anmodes om å videreformidle denne innkallingen til de respektive seksjoner og utvalg, og sørge for at påmelding til konferansen skjer elektronisk HER snarest mulig, og senest 28. februar d.å.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?