Til hovedinnhold

Gratulerer med dagen alle kvinner - sammen skaper vi et likestilt samfunn!

Fagforbundet hever stemmen for retten til hele, faste stillinger, til lik lønn for arbeid av lik verdi og i solidaritet med våre søstres kamp over hele verden. Vi oppfordrer våre medlemmer til å gå i tog/ markere dagen for alle kamper som er vunnet og samtidig ruste opp til kamper vi vi må kjempe inn i fremtiden.

07.03.2019
Sist oppdatert: 08.03.2019

Ingen seire må tas for gitt se f. eks høyreregjeringens kompromisser med abortloven. Fagforbundet er, og vil alltid være, tydelig på at kvinnekroppen eies ene og alene av kvinnen selv. Abortloven er ikke oppe til forhandling!

Fagforbundet står sammen med Dere, og sammen skal våre stemmer bli hørt. 70-tallslagord som; "Heltid en rett, deltid en mulighet" og "Et arbeid å leve med og ei lønn å leve av" er fremdeles høyt aktuelle i dag.

Fortsatt jobber to av tre i kommunene deltid. De fleste av dem er kvinner i omsorgsyrker. Nesten fire av fem stillinger som helsefagarbeider lyses ut i deltid. Har du 23,35% stilling, som er ganske vanlig i helsesektoren, så får du utbetalt litt over 7000 kr i måneden. Det er verken til å leve eller dø av!

Med små deltidsstilinger er det ikke mulighet å få lån og heller ikke en pensjon du kan leve av når den tid kommer. Mange står opp om morgenen og håper at sjefen ringer med et tilbud om en ekstravakt. Det er den eneste muligheten til å få endene til å møtes i slutten av måneden. Skal en akseptere at noen må stå med lua i hånda og leve fra hånd til munn? I mannsdominerte yrker ville dette aldri blitt akseptert. NÅ ER DET NOK! Fagforbundet krever hele og faste stillinger!

Kravet om lik lønn for arbeid av lik verdi er fortsatt aktuelt, for i gjennomsnitt tjener kvinner 87 kroner for hver 100- lapp menn tjener. Det går litt oppover, men det går for sent! Det er flest kvinner som jobber i offentlig sektor. Når vi nå ser at det tas orde for at det er de som skal besinne seg i årets lønnsoppgjør, må vi reagere.

Fagforbundet vil ikke være med på at hjeplepleiere, lærere eller barne- og omsorgsarbeidere ikke skal få lønnstillegg ved årets tariffoppgjør. Vi krever økt kjøpekraft på linje med andre arbeidstakere. Vi krever en lønn og leve av!

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?