Til hovedinnhold

MELLOMOPPGJØR 2019

Synes du det er mange forvirrende begreper i forbindelse med tariffoppgjør?

18.03.2019
Sist oppdatert: 18.03.2019

Årets tarifforhandlinger eller tariffoppgjør, er et mellomoppgjør.

-Det betyr at arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner skal forhandle om økonomi. Mellomoppgjør finner sted annethvert år, på våren.

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidstaker- og arbeidsgivers organisasjoner.

- Den gir deg rett til bedre betingelser, som f.eks og få betalt på helligdager, rett til ferie og feriepenger, mer overtidsbetaling og bedre pensjonsordning.

I et mellpmoppgjør, som er forhandlinger om lønn, så har man rett til å bruke streik eller lockout.

- Streik er arbeidstakerens kampmiddel for å tvinge fram en løsning. Lockout er arbeidsgivers kampmiddel, da stenges den ansatte ute fra arbeidsplassen.

Det etableres lokale streikekomiteer og medlemmer vil ikke få informasjon før i en eventuell meklingsperiode. Dersom du ved streikens utbrudd ikke har fått noen beskjed om at du er tatt ut i streik, skal du gå på jobb som vanlig.

Medlemmer oppfordres til å holde seg orientert om mellom-/tariffoppgjør.

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?