Til hovedinnhold

Pensjonist i Fagforbundet

For 2023 er kontingent for pensjonistene kr 1350, fordelt på to halvårsregninger a kr 675. Kontingent for pensjonister 76-80år er på kr 500 årlig. Dette gjelder ikke for pensjonister som er født i 1947 eller tidligere som allerede er fritatt for kontingent.

18.03.2019
Sist oppdatert: 12.07.2023

(Foto: )

Dine rettigheter

- Når du blir pensjonist kan du velge å fortsette som medlem i Fagforbundet. Dine forsikringer og LOfavør-fordeler er de samme som når du var yrkesaktiv.

Hva koster det?

- Medlemskontingenten for medlemmer som blir alders-,AFP- eller uførepensjonist er i 2023 på kr 1350. Det året du blir pensjonist,får du gratis medlemskap ut året, så lenge du har betalt minst en måneds kontigent. 

- Pensjonister med en årlig inntekt over 1G (kr 96.883) betaler 1,45% av inntekten over denne beløpsgrensen.

Medlemmets ansvar.

- Fagforbundets medlemmer må selv kontakte sin lokale fagforening om at du har blitt pensjonist. Slik at dette blir registrert i våre systemer. Ta kontakt med din plasstillitsvalgt så bringer de denne beskjeden videre.

Pensjonister 76 - 80 år.

-Pensjonister 76 - 80 år betaler et årlig kontigent på kr 500. Dette gjelder ikke for pensjonister som er født 1947 eller tidligere som allerede er fritatt for medlemskontingenter, og har gratis LO favør Kollektiv  hjemforsikring (innboforsikring) og Fagforbundets stønadskasse hvis de ikke har reservert seg fra ordningen.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?