Til hovedinnhold

Pensjonist i Fagforbundet

I disse dager kommer kontigentregningen i postkassen til våre pensjonister. For 2020 er kontigent for pensjonistene kr 910 fordelt på to regninger a kr 455.

18.03.2019
Sist oppdatert: 04.03.2020

Dine rettigheter

- Når du blir pensjonist kan du velge å fortsette som medlem i Fagforbundet. Dine forsikringer og LOfavør-fordeler er de samme som når du var yrkesaktiv.

Hva koster det?

- Medlemskontingenten for medlemmer som blir alders-,AFP- eller uførepensjonist er i 2020 på kr 910. Det året du blir pensjonist,får du gratis medlemskap ut året, så lenge du har betalt minst en måneds kontigent. 

- Pensjonister med en årlig inntekt over 1G (kr 96.883) betaler 1,45% av inntekten over denne beløpsgrensen.

Medlemmets ansvar.

- Fagforbundets medlemmer må selv kontakte sin lokale fagforening om at du har blitt pensjonist. Slik at dette blir registrert i våre systemer. Ta kontakt med din plasstillitsvalgt så bringer de denne beskjeden videre.

Når du blir 76 år.

-Pensjonister er helt fritatt for medlemskontingenter f.o.m. 1.januar det året de fyller 76 år, og har gratis LO favør Kollektiv  hjemforsikring (innboforsikring) og Fagforbundets stønadskasse hvis de ikke har reservert seg fra ordningen.

 

 

;
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?