Mangler tittel til artikkel med id 150440

Vi fortsetter vår rundtur i Vestland fylke, og i dag skal vi ut til kysten i Sunnfjord og Askvoll kommune og Fagforbundet Askvoll.

04.09.2020
Sist oppdatert: 04.09.2020

Fagforbundet Askvoll, avdeling 444 ble stiftet i 1962, og nærmer seg med andre ord 60 års jubileum. Fagforeningen har 260 medlemmer og de aller fleste medlemmene arbeider i Askvoll kommune. De organiserer også medlemmer innen kirken og en privat skole i kommunen.

Askvoll kommune er kystkommune som ligger mellom Stavfjorden/Førdefjorden og Dalsfjorden i Sunnfjord. Kommunen strekker seg fra Blægja på hele 1305 meter over havet i øst langs med fjordene og helt ut i i havet. Og helt ytterst ligger Bulandet og Værlandet. Kommunen har i dag 3000 innbyggere og administrasjonssenteret ligger i Askvoll. En stor andel av befolkningen arbeider innen jordbruk og fiske som sammen med kommunen utgjør en stor andel av arbeidsplassene. De har et variert næringsliv med små industrivirksomheter og fiskeforedling.

Leder av Fagforbundet Askvoll heter Brita Hegland, og hun er nyvalgt på årsmøtet i år. Hun har imidlertid vært leder før, og har vært opplæringsansvarlig i fagforeningen i en årrekke. Med seg i styret har hun en erfaren gjeng tillitsvalgte:

 

Leder

Brita Heggland

Kjøkkensjef

Nestleder

Wenche Ness Gabrielsen

Hjelpepleier

Øknomiansv. /Fane2 ansv.

Linda Ness Rotihaug

Konsulent

Ungdomstillitsvalgt

Line Rotihaug

Førskolelærer

Pensjonisttillitsvalgt

Mildrid Stafsnes

Pensjonist

Styremedlem

Åshild Hestvik Grytten

Barne- og ungdomsarbeider

Styremedlem

Aleksander Ask

Vaktmester

Styremedlem

Bente Myhre Strømmen

Hjelpepleier

Vara

Kari Gjørøy

Omsorgsarbeider

Vara

Marion Svellingen Mjåseth

Assistent barnehage

 

Wenche Ness Gabrielsen og Linda Rotihaug er hovedtillitsvalgte i kommunen og fagforeningen arbeider aktivt med å få medlemmer opp i stillingsstørrelse.  De har et godt samarbeid med arbeidsgiver. Noe av det fagforeningen er opptatt av er å få flest mulig av medlemmene til å ta fagbrev eller viderutdanning. De arbeider aktivt med å få medlemmer til å gjøre dette.

;