Fagforbundet Bergenhus - avd 002

Da skal vi til Bergen for første gang på vår rundtur og besøke en av bergensforeningene. Det er Fagforbundet Bergenhus med avdelingsnummer 002 som vi besøker denne gangen.

09.09.2020
Sist oppdatert: 09.09.2020

Fagforeningen står med stiftelsesdato i 1899 og har avdelingsnummer 002 i Fagforbundet. Fagforeningen het den gangen Park og kirkegårdsarbeidernes fagforening Bergen, senere kjent som Parkarbeidernes fagforening. I dag er foreningen et resultat av en rekke sammenslåinger opp igjennom årene, siste gang da Fagforbundet Bergenhus og Etatsforening fritid, kirke og kultur slo seg sammen for et par år siden.

Det å forstå fagforeningsstrukturen i Bergen er ikke alltid like lett for de som ikke er født og oppvokst inn i det, men kort fortalt så organiserer fagforeningen medlemmer i det som var gamle Bergenhus bydel samt de som arbeider innen idrett, park og kultursektoren i hele Bergen kommune, med noen unntak.
Fagforeningen er i dag en stor fagforening med 2.500 medlemmer. De organiserer medlemmer i omtrent alle sektorer og tariffavtaler som eksisterer i Fagforbundet, og siden mange av de store utdanningsinstitusjonene i Bergen er i sentrum så er de en av våre største fagforeninger blant studentmedlemmer.

Bergen by er Norges nest største by og regnes som Vestlandets hovedstad. Byen mellom de 7 fjell var lenge største byen i Norge, og har i dag 284.000 innbyggere. Den ligger ved kysten og har vært og er det maritime sentrum i Norge. Her ligger hovedbasen for marinen på Haakonsvern, og byen er i dag også en stor studentby. Byen ble grunnlagt av i 1070 av Olav Kyrre.  

Leder av Fagforbundet Bergenhus er Conny Lamberg. Hun har vært leder siden 2015, men har hatt tillitsverv og vært engasjert i fagbevegelsen i en hel kvinnealder.  Hun er i tillegg til å være leder av denne fagforeningen også konserntillitsvalgt, dvs den øverste hovedtillitsvalgte i Bergen kommune.

Med seg i styret har hun følgende personer:

Leder

Conny Lamberg

Hjelpepleier

Nestleder / YKA leder

Britt-Helen Åmås

Hjelpepleier

Kasserer / Fane2 ansvarlig

Fredrik Lygre

Rådgiver

Opplæringsansvarlig

Mona Skare Tufteland

Hjelpepleier

Ungdomstillitsvalgt

Nicolay Sontum

Barne- og ungdomsarbeider

Pensjonisttillitsvalgt

Helge Vågen

Pensjonist

YHS leder

Wiviann Hindenes

Hjelpepleier

YKKO leder

Mette Kirkebirkeland

Assistent

YST leder

Maria Vignal

Renholder

Styremedlem

May Britt Kindem

Hjelpepleier

Styremedlem

Ali Malick

Hjelpepleier

Styremedlem

Sergio Blamey

Pensjonist

Vara

Einar Madsen

Miljøarbeider

Vara

Rosa Diaz

Hjelpepleier

Vara

Rita Jordal

Hjelpepleier

Vara

Sheila Yndestad

Kinomedarbeider

 

Styret består av en god blanding av erfarne tillitsvalgte og noen ferske tillitsvalgte.

 

Styret arbeider aktivt med å få på plass tillitsvalgte på alle arbeidsplasser, og er jevnlig ute på arbeidsplassbesøk. De har de siste årene hatt en flott juleaksjon og påskeaksjon hvor de er ute å deler ut oppmerksomhet til medlemmer og tillitsvalgte. Selv om de nå er passert 2000 medlemmer har de fortsatt tradisjonen de hadde for noen år siden med å sende julehilsen til alle medlemmene. Ellers er utfordringene i denne fagforeningen også det daglige arbeidet med å ivareta medlemmene, og ikke minst arbeidet med å få hele faste stillinger.

;