Etikk, yrkesetikk og taushetsplikt.

Alle som yter tjenester innenfor offentlig sektor har taushetsplikt. Derfor vil en innenfor de fleste oppgaver og arbeidsområder, uavhengig av fag, rolle og funksjon, oppleve etiske dilemma og møte spørsmål om taushetsplikt. En vil her belyse de etiske/ yrkesetiske hovedretningene, moral/yrkesetiske hovedretningslinjer, moral og verdier og hvordan dette kan påvirke våre valg og handlinger.

29.01.2021
Sist oppdatert: 29.01.2021